ข่าวประชาสัมพันธ์
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็นประธานเททองหล่อพระวัดทองทั่วจันทบุรี

วันที่ 28 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 171 คน)
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก และ ทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพันธุ์สวลี เนื่องในโอกาสพระชันษา 7 รอบ 84 พรรษา ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร

          วันนี้ ( 28 ส.ค.60 ) เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก และทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพันธุ์สวลี  เนื่องในโอกาสพระชันษา 7 รอบ 84 พรรษา ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี  กิติยากร  โดยมีนายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน คณะกรรมการวัดทั่วทอง และคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จฯ 

         เมื่อเสด็จถึงยังพลับพลาพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร นายวิทูรัช   ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  เสด็จไปยังอุโบสถหลังเก่าทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสุวรรณมงคลศากยะวุฒิศรีสรรเพชญ์  จากนั้นได้เสด็จเข้าสู่อุโบสถหลังใหม่ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระประธานอุโบสถ เสด็จไปยังตู้เทียนชัย ทรงเจิมเทียนชัย และทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์  วัดไตรมิตรวิทยาราม

     การเสด็จมาจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก และ ทรงเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพันธุ์สวลี โดยหลังจากประกอบพิธีสงฆ์ภายในอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการเททองหล่อพระพุทธสุวรรณพันธุ์สวลี โดยมีนายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ถวายแผ่นทองเพื่อทำการหลอม และเทลงในเบ้า เมื่อเสร็จพิธีเททอง ได้เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี  ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก และประทานของที่ระลึกให้กับผู้เข้าเฝ้าจำนวน 150 ราย จากนั้นทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว พระครูจารุ เขมากร ถวายของที่ระลึก หลังจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทรงรับเงินจากราษฎรที่ร่วมถวายก่อนจะถวายต่อให้เจ้าอาวาสวัดทองทั่วเพื่อทำนำบำรุงพระพุทธศาสนา ก่อนจะประทับรถยนต์ที่นั่งเพื่อกลับยังที่ประทับ โดยการเสด็จมาจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ได้สร้างความซาบซึ้งและประทับใจให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จเป็นอย่างมาก

จำนวนคนอ่าน 172 คน จำนวนคนโหวต 0 คน