ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรีประชุมสมาชิกหลังราคาลำไยตก ชี้แจงสาเหตุจากผลผลิตมาก เร่งปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพกระจายผลผลิตไปต่างประเทศ

วันที่ 27 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.จันทบุรี

ชาวสวนลำไยประชุมใหญ่สมาชิกวางแผนแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
 

               สมาคมชาวสวนลำไย จังหวัดจันทบุรีประชุมสมาชิกหลังราคาลำไยตก ชี้แจงสาเหตุจากผลผลิตมาก เร่งปรับกลยุทธ์เน้นคุณภาพกระจายผลผลิตไปต่างประเทศ
 
              ที่หอประชุมโรงเรียนหนองตาคงพิทยาลัย ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีนายพงษ์ศักดิ์ หลิวทวีศรีประกาย นายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี และนายอำนาจ จันทรส เลขาสมาคมฯ นำคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี กว่า 500 คน ร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง โดยผลิตลำไยของจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกมากบริเวณอำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน มีการซื้อขายลดลงมาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20 บาท จากเดิมที่เคยขายได้ในราคากิโลกรัมละ 35 บาท ทั้งนี้นายกสมาคมชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรีได้ชี้แจงสมาชิก ถึงสาเหตุที่ลำไยราคาลดลงในช่วงนี้เนื่องจากผลผลิตมีจำนวนมากเพราะเกษตรกรเร่งผลผลิตให้ออกจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ประกอบกับผลผลิตลำไยตามฤดูกาลของภาคเหนือก็ทยอยออกสู่ตลาด จึงทำให้ราคาลดลง อย่างไรก็ตามในการซื้อผลผลิตล่วงหน้าที่จะส่งไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ในส่วนของล้งรับซื้อผลไม้ส่งออกได้ทำสัญญาซื้อ – ขายล่วงหน้ากับเกษตรกรและมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิดลกรัมละ 30 บาทแล้ว ส่วนปัญหาอื่น ๆ ของสมาชิกชาวสวนลำไยจังหวัดจันทบุรี อาทิ ปัญหาเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะปุ๋ยเร่งดอก เร่งผลที่มีราคาสูงขึ้น ทางสมาคมจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอรัฐบาล ผ่านทางจังหวัด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดจันทบุรี ต่อไป
 
                                       ***************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 27 ธ.ค.54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 363 คน จำนวนคนโหวต 0 คน