ข่าวประชาสัมพันธ์
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 11 ที่มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขต จันทบุรี เปิดแล้วศิลปินนักร้อง นักแสดง นักเขียนร่วมงานคับคั่ง ประชาชนแห่ชมกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ

วันที่ 9 ก.พ. 2555 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

เปิดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 11
             งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 11 ที่มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขต จันทบุรี เปิดแล้วศิลปินนักร้อง นักแสดง นักเขียนร่วมงานคับคั่ง ประชาชนแห่ชมกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ ครั้งที่ 11
            ที่มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขต จันทบุรี ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2555 มีกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่สวยงามหายากออกดอกบานสะพรั่งมาจัดแสดงเป็นซุ้มถ่ายรูปที่ระลึก พร้อมทั้งจัดประกวดกล้วยไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ โดยพิธีเปิดงานมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน มีศิลปินนักร้อง นักแสดง และนักเขียนบทกวีชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมงานจำนวนมาก อาทิ ชินกร ไกรราช นิรุต ศิริจรรยา โชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ กวีซีไรท์ การจัดงานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้รักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพันธุ์พืชท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประกวดกล้วยไม้เหลืองจันทบูร และกล้วยไม้สกุลอื่นๆ ที่หายาก การประกวดนางสาวเหลืองจันท์ฑูตแห่งการอนุรักษ์กล้วยไม้ นิทรรศการพันธุ์กล้วยไม้ที่สำคัญของประเทศไทย นิทรรศการสวนผักแฟนซี ถนนคนเดินกลางถิ่นเหลืองจันท์ กิจกรรมสะพายกล้อง...ส่องเหลืองจันท์ มุมถ่ายภาพที่ระลึกซุ้ม"รักษ์เหลืองจันท์” นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตร ชมการแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากทั่วประเทศ คลินิกเทคโนโลยีตอบปัญหา การแสดงและจำหน่าย สินค้าเกษตร พันธุ์ไม้ราคาถูก ของดีเมืองจันท์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ โครงการ อนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ทุกอย่างเปิดให้ชม ฟรี ทั้งนี้งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ครั้งที่ 11 จะมีไปจนถึงวัน อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
                                       ***************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 9 ก.พ.55 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 190 คน จำนวนคนโหวต 0 คน