สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร 0-3933-0103 โทรสาร 0-3933-0180 ...