ข่าว >> ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 22 รายการ

วันที่ 4 เม.ย. 2556 )
 
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 22 รายการ ในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เลขที่ 1118/3 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์ 053 – 718 970 และ 053 – 718 790
จำนวนคนอ่าน 32 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com