ข่าว >> ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 )
 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียน ระดับอนุบาล 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หรือ สมัครในเว็ปไซต์ http://www.crpao.ac.th โทรศัพท์ 053 – 717 788 โทรสาร 053 – 718 484
จำนวนคนอ่าน 43 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com