ข่าว >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

วันที่ 6 ก.ย. 2554 )
 
จังหวัดเชียงราย ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ นายธงชัย ศิริพัฒนานุกูลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรณ์ธรรชาติและสิ่งเวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประกวดโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 และได้ตัดสินโครงการฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผลการตัดสินดังนี้ ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ (สารพัดของใช้จากไม้เสียบลูกชิ้น)รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย(โคมไฟแก้ว)รางวัลที่ 3 ได้แก่ ดรงเรียนบ้านร่โพธิ์ทอง(อุปกรณ์ถักผ้าพันคอไหมพรมจากขวดนมเปรี้ยวดัชมิลล์) ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา(ปวช)รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด (บายศรีเงิน) รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝาย (กรงนกของฉัน) รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิยาคม (โคมไฟจากหลอดด้าย) รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (นาฬิกา,ไม้ดัดแห่งจินตนาการ) ระดับอาชีวศึกษา ปวส./อุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(มยุรา) รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ทวิภพ) รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(กล่องเอนกประสงค์). ระดับประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญรัตนื ใจแปงคำ(ปรองดองอุ้มเหลือง-แดง) รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางประทุม วรรณะ (กะลามหัศจรรย์) รางวัลที่ 3 นายดงรงคืเดช เรือนสังข์ (กระเป๋าจากขวดน้ำอัดลม) และรางวัลชมเชย ได้แก่ นายณัฐพนธ์ วงษ์ศา(โคมเทียนกระป๋องนม) ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(white dimond)รางวัลที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ชุดเศษหนังรีไซเคิล) รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (ชุดสยามรีไซเคิล) รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (Reuse) ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(เพียงพอด้วยความพอเพียง) รางวัลที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย(ตะกร้าสำหรับคุณแม่) รางวัลที่ 3 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย (เข็มขัดนิล) รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด
จำนวนคนอ่าน 50 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com