หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำ (30 มี.ค. 2558)
สอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าลัน หมู่ 3 จำนวน 1 โครงการ (30 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านเล่าฝู่ หมู่ 20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จำนวน 1 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนเพื่อใช้งานขยายเขตระบบจำหน่ายงบผู้ใช้ไฟฟ้า (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านเล่าฝู่ หมู่ 20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จำนวน 1 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก บ้านโจโก้ (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีไหล่ทาง จำนวน 1 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบฆ่าเชื้อโรค ระบบบำบัดน้ำเสีย แห่งที่ 2 (25 มี.ค. 2558)
ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ถนนภายในมหาวิทยาลัย (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร อาคารสำนักวิชา (E2) (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ อาคาร S3 (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วโครงการศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ (25 มี.ค. 2558)
ประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงเคี่ยน จำนวน 4 จุด (25 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านป่าเหียง (25 มี.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com