หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างงานเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic comcrete จำนวน 1 โครงการ (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาซื้อระบบ Video Comference แบบ Point to Point จำนวน 1 ชุด (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา จำนวน 1 รายการ (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมหมู่บ้านห้วยส้านพลับพลา-บ้านเหมืองลึก (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (20 ก.พ. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 1 รายการ (20 ก.พ. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (30 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (30 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพของพลังกล้ามเนื้อและการกระโดด จำนวน 1 เครื่อง (30 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 (30 ม.ค. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 โครงการ (30 ม.ค. 2558)
สอบราคางานจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (30 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อประตูควบคุมทางเข้า แบบ 2 ช่องทาง (30 ม.ค. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 โครงการ (30 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน 2 หลัง (30 ม.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com