หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องหาค่าพลังงานความร้อน (Bomp Calorimeter) จำนวน 1 เครื่อง (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง ชนิด Box Furance อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1,600 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เตา (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องบดและผสมสารระดับนาโนเทค จำนวน 1 เครื่อง (5 ต.ค. 2558)
สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 ราย (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันระบบอัตโนมัติ (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเตาวัดสมบัติทางไฟฟ้า จำนวน 1 เตา (5 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องวัดรังสี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (2 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคนาโนโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ จำนวน 2 เครื่อง (2 ต.ค. 2558)
สอบราคาราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและบริเวณโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง (2 ต.ค. 2558)
สอบราคาซื้อแผ่นวัดแรงกดเท้า จำนวน 1 เครื่อง (2 ต.ค. 2558)
ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องนับจำนวนอนุภาคในอากาศ (2 ต.ค. 2558)
ประกาศเชิญชวนจ้างงานปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาหอพักนักศึกษา (2 ต.ค. 2558)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะประกาศเชิญชวนจ้างงานก่อสร้างลานจอดรถไฟฟ้า (2 ต.ค. 2558)
จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าอาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ (2 ต.ค. 2558)
ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (2 ต.ค. 2558)
ซื้อชุดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายแบบพกพา จำนวน 1 ชุด (2 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จำนวน 5 คัน (2 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com