หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังผา (21 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด (21 ต.ค. 2557)
ประมูลราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ (20 ต.ค. 2557)
ประมูลราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 โครงการ (20 ต.ค. 2557)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่มาก (20 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างในพื้นที่ตำบลป่าหุ่ง จำนวน 2 โครงการ (20 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ (20 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (17 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 14 โครงการ (17 ต.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (17 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (17 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ (17 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุเย็น จำนวน 1 โครงการ (17 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ (17 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุเย็น จำนวน 1 โครงการ (17 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ จำนวน 5 แห่ง (15 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (15 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com