หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางเดิม แบบแคปซิล จำนวน 1 โครงการ (17 พ.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (17 พ.ย. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านแม่อ้อหลวง (29 ต.ค. 2558)
ประมูลจ้างปรับปรุงผิวถนนลาดยาง หมู่ 7 บ้านสันผักฮี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (29 ต.ค. 2558)
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 3 บ้านถ้ำ จำนวน 1 โครงการ (29 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 ราย (29 ต.ค. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (29 ต.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ (29 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 ราย (29 ต.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำปี 2559 รายการเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แชล จำนวน 1 เครื่อง (29 ต.ค. 2558)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (19 ต.ค. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 21 หมู่บ้าน (19 ต.ค. 2558)
ประมูลจ้างก่อสร้างประเภทงานทาง จำนวน 1 โครงการ และประเภทงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ (19 ต.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (19 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกยาวประมาณ 206 เมตร จำนวน 1 รายการ (19 ต.ค. 2558)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง) สำหรับใช้ปรุงอาหาร จำนวน 224 รายการ (19 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 5 โครงการ (19 ต.ค. 2558)
สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (19 ต.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 (14 ต.ค. 2558)
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ (14 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com