หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (25 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ OMR จำนวน 1 เครื่อง (25 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ (25 ธ.ค. 2557)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 (25 ธ.ค. 2557)
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย จำนวน 5 ศูนย์ (25 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงหัวใจและปอด จำนวน 1 ตัว (24 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อโปรแกรม SPSS จำนวน 1 โปรแกรม (24 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ (24 ธ.ค. 2557)
สอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ (24 ธ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างงานซ่อมก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (24 ธ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้านห้วยส้านลีซอ –บ้านห้วยไคร้ หมู่ 5 (24 ธ.ค. 2557)
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม (24 ธ.ค. 2557)
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (24 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องชั่ง 2ตำแหน่ง จำนวน 13 เครื่อง (21 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (21 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (21 ธ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย จำนวน 1 โครงการ (21 ธ.ค. 2557)
ประมูลจ้างโครงการประเภทงานทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 โครงการ (21 ธ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่นอนเป็นเตียง 2 ชั้น จำนวน 4 ห้อง (21 ธ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ (21 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com