หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเม็ง จำนวน 1 โครงการ (15 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ (15 ต.ค. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมเมรุให้กับหมู่บ้านฯ จำนวน 10 รายการ (15 ต.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เงิน ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (15 ต.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (15 ต.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล (15 ต.ค. 2557)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สอบราคาเช่ารถยนต์บรรทุกกระบะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (15 ต.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า จำนวน 16 คัน (15 ต.ค. 2557)
กรมธนารักษ์ มีความประสงค์จะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ในที่ดินราชพัสดุ (15 ต.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย มีความประสงค์จะซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (30 ก.ย. 2557)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 574 รายการ (11 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (11 ก.ย. 2557)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค ประกอบอาการเลี้ยงผู้เข้ารับบริการ ปีงบประมาณ 2558 (11 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (11 ก.ย. 2557)
เทศบาลห้วยซ้อ แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านแก่นสลองคำ (10 ก.ย. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (10 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (10 ก.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (10 ก.ย. 2557)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (10 ก.ย. 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สอบราคาเช่ารถยนต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (10 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com