หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (7 พ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประกาศแก้ไขประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตามโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน (7 พ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านถ้ำพัฒนา (7 พ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (7 พ.ย. 2557)
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (5 พ.ย. 2557)
สอบราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (5 พ.ย. 2557)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 พ.ย. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องปั่นชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด (5 พ.ย. 2557)
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ (5 พ.ย. 2557)
สอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง บ้านสันปูเลย หมู่ 4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง (3 พ.ย. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 10 เครื่อง (3 พ.ย. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ร่วมกับกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง (3 พ.ย. 2557)
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล จำนวน 3 เครื่อง (3 พ.ย. 2557)
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (3 พ.ย. 2557)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย สอบราคาทำรางระบายน้ำ จำนวน 1 ราง (30 ต.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด สอบราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสง จำนวน 1 เครื่อง (30 ต.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อชุดขยายช่องสัญญาณอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก CORE SEITCH จำนวน 1 ชุด (30 ต.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (30 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างถังเก็บน้ำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 โครงการ (28 ต.ค. 2557)
ประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ (28 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com