หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (20 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (20 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (20 ก.พ. 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางดจ่ายไฟ ตัดต่อกลับมิเตอร์ จำนวน 1 งาน (20 ก.พ. 2557)
เทศบาลตำบลแม่ไร่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 5 โครงการ (20 ก.พ. 2557)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 233 รายการ (19 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อขุดถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์และอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง (11 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 โครงการ (11 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ประมูลซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 1 คัน (11 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประมูลจ้างก่อสร้าง คสล.และโครงการขยายผิวจราจร จำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 11 สายทาง (11 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 1 คัน (11 ก.พ. 2557)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย ตำบลเวียงชัย สอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (11 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 1 คัน (11 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถชั้น 4 (11 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อ เครื่องการเรียนรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาชนิด 4 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด (11 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง (11 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อ Refrigerated Centrifuge 3 เครื่อง (11 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1เครื่อง (30 ม.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (30 ม.ค. 2557)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางการศึกษา จำนวน 3 ชุด (30 ม.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com