หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อวัสดุวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน 16 รายการ (2 ก.ค. 2557)
สอบราคาเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 โครงการ (2 ก.ค. 2557)
จังหวัดเชียงราย แจ้งเตือนประชาชนห้ามเลนการพนันฟุตบอล (23 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 2 โครงการ (23 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สอบราคาจ้างตามโครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ต wi-fi ประจำหมู่บ้าน 1 โครงการ (23 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 โครงการ (23 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 โครงการ (23 มิ.ย. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (23 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนรวม 2 (20 มิ.ย. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สอบราคาจัดซื้อนม พาสเจอร์ไรส์ 22,374 ถุง (20 มิ.ย. 2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องอบรม รางระบายน้ำและปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (20 มิ.ย. 2557)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จะจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 14 รายการ (17 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง สอบราคาจ้างซ่อมแซมผิวจราจร และไหล่ทาง (บริเวณหน้าหอพักลำดวน) (17 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนชำรุดภายในพื้นที่หมู่บ้าน (17 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สอบราคาจ้าง ก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (17 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (17 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สอบราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารและปรับปรุงต่อเติมอาคาร จำนวน 4 โครงการ (17 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จ้างเหมาก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (6 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหอพักแพทย์และพยาบาล (3 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดั๊ม จำนวน 1 คัน (3 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com