หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ (25 มี.ค. 2558)
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 บ้านป่าเหียง (25 มี.ค. 2558)
จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะและอื่น ๆ จำนวน 154 รายการ (24 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินงานจ้างเหมาจัดกิจกรรมเทศกาลเชียงรายรำลึก “สืบสานดนตรีและเพลงเชียงราย” (13 มี.ค. 2558)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 225 รายการ (13 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 รายการ (13 มี.ค. 2558)
ประมูลซื้อรถกระบะบรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด(รถเทรนเลอร์) จำนวน 1 คัน (13 มี.ค. 2558)
สอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ แพสูบน้ำและอื่น ๆ จำนวน 1 โครงการ (13 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อการส่งออก (13 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ (13 มี.ค. 2558)
ขายทอดตลาดรถยนต์ โตโยต้า จำนวน 1 คัน (12 มี.ค. 2558)
ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยซ้อ จำนวน 3 โครงการ (12 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง (12 มี.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟ จำนวน 1 เครื่อง (12 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน (12 มี.ค. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด (3 มี.ค. 2558)
ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ (3 มี.ค. 2558)
สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ (3 มี.ค. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ จำนวน 1 โครงการ (3 มี.ค. 2558)
สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (2 มี.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com