หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจัดซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อปพร.) จำนวน 100 ชุด (1 ก.ย. 2558)
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลแม่ไร่ จำนวน 5 แห่ง (1 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (1 ก.ย. 2558)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 เครื่อง (1 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (1 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (1 ก.ย. 2558)
ประมูลงานจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ในเขตตำบลห้วยซ้อ จำนวน 2 โครงการ (1 ก.ย. 2558)
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ศูนย์บริหารจัดการขยะ และโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ (1 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (27 ส.ค. 2558)
สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ (27 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (27 ส.ค. 2558)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 โครงการ (27 ส.ค. 2558)
สอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 8 รายการ (27 ส.ค. 2558)
สำนักงาน ป.ป.ส. มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 12 รายการ (27 ส.ค. 2558)
ประมูลราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ (27 ส.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ม.8 จำนวน 1 โครงการ (20 ส.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ (20 ส.ค. 2558)
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (20 ส.ค. 2558)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ (20 ส.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ (20 ส.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com