หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (10 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ตำบลป่าสัก สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (10 ก.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (10 ก.ย. 2557)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (10 ก.ย. 2557)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย สอบราคาเช่ารถยนต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (10 ก.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ (10 ก.ย. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (10 ก.ย. 2557)
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน (8 ก.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ จะประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (8 ก.ย. 2557)
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง สอบราคารจ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ (8 ก.ย. 2557)
โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (8 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (5 ก.ย. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างในตำบลป่าหุ่ง จำนวน 3 โครงการ (5 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน 1 ชุด (27 ส.ค. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 40 รายการ (27 ส.ค. 2557)
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 โครงการ (27 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ส.ค. 2557)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก ฯ (27 ส.ค. 2557)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน (27 ส.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (27 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com