หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 3 ตัว (22 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (22 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (22 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสัตว์ จำนวน 1 ชุด ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (22 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (22 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกี๋ยง หมู่ 17 (22 ม.ค. 2558)
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (22 ม.ค. 2558)
วิทยาลัยการอาชีพเทิง ประสงค์จะสอบราคาเช่าครุภัณฑ์การศึกษาประจำปี 2558 (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 เครื่อง (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อหุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดแสดงสัญญาณไฟ จำนวน 1 ตัว (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ไมโครซอฟสำหรับสถานศึกษา จำนวน 1 ระบบ (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อโปรแกรมพร้อมสิทธิ์การใช้งานในการบันทึกภาพจากระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 9 รายการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงทำระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารเรียนรวมและกิจกรรม (9 ม.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ (9 ม.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บ้านจ้องเด่น หมู่ 10 จำนวน 1 โครงการ (9 ม.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com