หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา จะทำการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 15 โครงการ (27 ต.ค. 2557)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องทำแห้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะค่า จำนวน 3 เส้นทาง (22 ต.ค. 2557)
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 53 รายการ (21 ต.ค. 2557)
ประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (21 ต.ค. 2557)
ประกาศประมูลราคาจ้างซ่อมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าบง จำนวน 1 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านป่าคา หมู่ 3 จำนวน 3 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 19 เครื่อง (21 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนผิวเคพซีล บ้านทุ่งผักกูด เชื่องบ้านงิ้วเฒ่า (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อรับส่งนักเรียน จำนวน 4 เส้นทาง (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าบง หมู่ 4 จำนวน 1 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันกอง หมู่ 2 เทศบาลตำบลโรงช้าง จำนวน 1 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลโรงช้าง จำนวน 1 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาถามที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 1 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง (21 ต.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ (21 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com