หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านห้วยต่าง จำนวน 1 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน จำนวน 1 ชุด (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงหัวใจและปอด จำนวน 1 ตัว (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อเครื่องกรอ Airmotor พร้อมชุดหัวกรอ จำนวน 32 ชุด (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อฟูกที่นอน จำนวน 1,176 หลัง (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างประเภทงานชลประทาน จำนวน 4 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ จำนวน 1 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง (27 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (15 พ.ค. 2558)
ประมูลจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (15 พ.ค. 2558)
ประมูลงานจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (15 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (15 พ.ค. 2558)
แจ้งยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (8 พ.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (8 พ.ค. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องจาด บ้านน้ำจำกลาง (8 พ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com