หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ (27 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (15 พ.ค. 2558)
ประมูลจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (15 พ.ค. 2558)
ประมูลงานจ้างโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (15 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (15 พ.ค. 2558)
แจ้งยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (8 พ.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (8 พ.ค. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องจาด บ้านน้ำจำกลาง (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาป่าช้า และอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 3 โครงการ (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 4 โครงการ (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำจัน บ้านห้วยยาโน ม.12 ต.ป่าตึง (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายคุ้มหมู่บ้าน จำนวน 6 จุด (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับลาน คสล.ด้านหน้าและด้านข้าง บริเวณท่าขนถ่ายให้ที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ ในสังกัด (8 พ.ค. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) รวม 9 โครงการ (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (8 พ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิชาชีพเฉพาะทางโดยวิธีการสอบราคา จำนวน 1 รายการ (27 เม.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com