หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถหอพักแพทย์และพยาบาล (3 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอบราคาซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ดั๊ม จำนวน 1 คัน (3 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ประมูลราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 3 โครงการ (3 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลโรงช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (3 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงและก่อสร้างงานพนังกั้นน้ำ จำนวน 2 โครงการ (3 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สอบราคาจ้างเหมาปรับเกรดบดทับถนน (3 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 โครงการ (3 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลป่าสัก แจ้งไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา (3 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลเวียง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (3 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สอบราคาจ้างติดตั้งอินเตอร์เน็ต wi-fi ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 โครงการ (3 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลโรงช้าง สอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ (3 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินพร้อมแผนที่มูลฐาน (3 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลโรงช้าง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 รายการ (3 มิ.ย. 2557)
ขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ จำนวน 32 รายการ (3 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลโรงช้าง สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (2 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ สอบราคาจ้างในพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ จำนวน 5 โครงการ (2 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ (2 มิ.ย. 2557)
ด่านศุลกากรแม่สาย ทอดตลาดของกลาง จำนวน 9 แฟ้มคดี (2 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 5 แห่ง (2 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 43 รายการ (2 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com