หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนใหม่ ม.7 ต.ป่าตึง จำนวน 1 โครงการ (20 ก.ค. 2558)
สอบราคาเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่บน จำนวน 1 โครงการ (20 ก.ค. 2558)
สอบราคาซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน 6 โครงการ (20 ก.ค. 2558)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 82 รายการ (20 ก.ค. 2558)
ด่านศุลกากรแม่สาย จะทำการขายทอดตลาดของกลาง จำนวน 16 แฟ้มคดี (20 ก.ค. 2558)
สำนักงานจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน (20 ก.ค. 2558)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ในเขตตำบลห้วยซ้อ จำนวน 4 โครงการ (20 ก.ค. 2558)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ จำนวน 1 ราย (20 ก.ค. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด จำนวน 3 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)
ประมูลราคาโครงการจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)
ประมูลซื้อรถบรรทุก แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งประจำอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 7 เครื่อง (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 13 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาโครงการวางท่อประปา จำนวน 1 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทอาคาร จำนวน 2 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาโครงการขุดลอกหนองปลาแห้ง จำนวน 1 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (30 มิ.ย. 2558)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวเวียง จำนวน 1 โครงการ (30 มิ.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com