หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา

สอบราคาซื้อตู้ดูดควันพิษ จำนวน 5 ชุด (14 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อตู้ดูดควันพิษ จำนวน 5 ชุด (14 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว (14 พ.ค. 2557)
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับสูง จำนวน 824 เครื่อง (14 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (14 พ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (14 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ยกเลิกประกาศสอบราคา (14 พ.ค. 2557)
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางเดิม สายทางบ้านร่องขุ่น – บ้านสันมะนะ (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อระบบเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาเช่า Tablet จำนวน 20 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle สำหรับระบบบริการการศึกษา จำนวน 1 ชุด (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อระบบ SAN สำหรับระบบบริการการศึกษา จำนวน 1 ระบบ (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างวางระบบสายสัญญาณ Fiber จำนวน 1 ระบบ (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ 48 พอร์ท จำนวน 4 ตัว (12 พ.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงและก่อสร้างงานพนังกั้นน้ำ 2 โครงการ (12 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง สอบราคาจ้างรถรับ-ส่งนักเรียน (2 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประมูลราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 โครงการ 13 รายการ (2 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ (2 พ.ค. 2557)
เทศบาลตำบลป่าหุ่ง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดมกิจกรรมเอนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ (22 เม.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ถัดไป>>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com