Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 70 คน
Total 5,255 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวรอบรั้วเมืองชุมพร
กรมประมงประกาศกฎหมายใหม่ ปิดป่าวไทย ปี61 ชาวประมงชุมพร ประจวบฯ สุราษฎร์ฯ ขานรับฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอ่าวไทย

วันที่ 14 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 196 คน)


กรมประมงประกาศกฎหมายใหม่ ปิดป่าวไทย ปี61 ชาวประมงชุมพร ประจวบฯ สุราษฎร์ฯ ขานรับฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอ่าวไทย
วันนี้( 14 ก.พ. 61) ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2561 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่15 พฤษภาคมนี้ บังคับใช้กฎหมายใหม่ กำหนดพื้นที่ ห้วงเวลาและเครื่องมือชัดเจน โดยนายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง และนายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจังหวัดชุมพรร่วมเป็นสักขีพยาน และปล่อยพันธุ์กุ้งแช่บ๊วย 3 ล้านตัว ในพิธี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมปล่อยขบวนเรือเจ้าหน้าที่เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ในช่วงการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นนโยบายหลักที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญลำดับต้นๆ และเป็นภารกิจหลักของกรมประมง ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย หรือที่เรียกว่า "ปิดอ่าวไทย” จึงถูกนำมาประกาศใช้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคมของทุกปี ในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการแพร่พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำและสัตว์น้ำวัยอ่อนในท้องทะเลอ่าวไทย เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะ "ปลาทู” สัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
ด้านนายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง เปิดเผยว่า การประกาศปิดอ่าวไทยประจำปี 2561 มีความแตกต่างไปจากเดิม เพราะจะมีการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่เนื่องจากผลการสำรวจทรัพยากรสัตว์นำ พบว่ามาตรการปิดอ่าวที่ผ่านมายังไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนเท่าที่ควร และจากเสียงเรียกร้องของชาวประมงที่อยากให้ภาครัฐทบทวนพื้นที่ทำการประมงตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงในอ่าวไทยให้เกิดความเหมาะสมกับทุกฝ่าย ดังนั้น กรมประมงจึงได้หารือร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในการปรับปรุงมาตรการปิดอ่าวตอนกลางให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่มุ่งหมายให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศเกิดความยั่งยืนโดยมีการออกประกาศฉบับใหม่ ตามประกาศ ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เพื่อบังคับใช้กฎหมายบริหารจัดการทรัพยากรการประกาศปิดอ่าวไทยครั้งนี้
สำหรับการประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางฉบับใหม่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 27,000 ตารางกิโลเมตร บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี(เขต1) ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. ของทุกปี โดยประกาศฉบับใหม่นี้ได้กำหนดให้เครื่องมือประมงบางชนิดของกลุ่มประมงพื้นบ้านซึ่งไม่กระทบกับมาตรการปิดอ่าวให้สามารถใช้ทำการประมงได้ดังนี้ 1.เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 16 เมตร ต้องทำการประมงในเวลากลางคืน และต้องทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง 2.เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และต้องใช้ช่องตาอวนตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไป กรณีที่ชาวประมงต้องการใช้เครื่องมืออวนติดตาปลาที่มีความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ จะต้องใช้นอกเขตทะเลชายฝั่ง เท่านั้น 3.เครื่องมืออวนปู อวนลอยกุ้ง 4.เครื่องมืออวนครบ อวนช้อน หรืออวนยกหมึก ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ) ต้องทำการประมงนอกชายฝั่งทะเล 5. ลอบปู ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนด 6.ลอบหมึกทุกชนิด ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนด 7.ซั้งทุกชนิดที่ใช้ประกอบทำการประมงพื้นบ้าน สามารถทำการประมงได้ในเขตทะเลชายฝั่ง 8.คราดหอย ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนด 9.อวนรุนเคย ต้องทำการประมงตามเงื่อนไขที่กำหนดประกาศกระทรวงฯ 10. จั่น ยอ แร้ว สวิง แห เบ็ด สับปะนก ขอ ลอบ ฉมวก และเครื่องมืออื่นใดที่ไม่ใช้ประกอบเรือกลขณะทำการประมง
อย่างไรก็ตาม กรมประมงมีความห่วงกังวลพี่น้องชาวประมง เพราะประกาศฉบับใหม่มีการปรับเปลี่ยนการประกาศ จากเดิมจะประกาศเครื่องมือที่ห้ามทำการประมงแต่ประกาศฉบับใหม่นี้ประกาศเครื่องมือที่ใช้ทำการประมง จึงขอฝากพี่น้องชาวประมงโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังการทำประมงโดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้เท่านั้น เครื่องมืออื่นๆ ห้ามทำโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามมาตรา 70 แห่งประราชกำหนดการประมง หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสามสิบล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือทั้งจำนวนของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าและต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 197 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ ต.นาชะอัง อ.เมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์/โทรสาร กลาง 0 7765 8077