Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 70 คน
Total 5,255 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวรอบรั้วเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร จัดโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

วันที่ 15 ก.พ. 2561 16:20:57 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)


จังหวัดชุมพร จัดโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

วันนี้(15 ก.พ. 61) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้เวลาว่างจากการเรียนภาคปกติมาทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของนักเรียน นักศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ภายใต้การบริหารของนายอำนวย นวลจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชุมพร จัดขึ้น

นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชุมพร(คบจ.) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจำนวน 13 หน่วยงาน โดยทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ ของกระทรวงการคลังในระดับภาค เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ สังคม และชุมชน และอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

โดยโครงการวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญที่ภาครัฐ ต้องดำเนินการคือ การสร้างบุคลากรตั้งแต่วัยเด็ก และผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้น ผ่านกระบวนการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นตั้งแต่ในโรงเรียน โดยการจัดตั้ง ชุมพรวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup Club ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักเรียน ที่สนใจใช้เวลาว่างจากการเรียนภาคปกติมาทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษา จนสามารถสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย และส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

นางสาวสิส์ภรัฏฐ์ เจริญโอสถ คลังจังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างผู้ประกอบการ พร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการของเด็กนักเรียน นักศึกษา ผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบใหม่ ต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ร่วมไปถึงการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และผลักดันให้นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมที่จะสามารถต่อยอดแนวคิดต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้ในอนาคต อีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 142 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการ ต.นาชะอัง อ.เมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์/โทรสาร กลาง 0 7765 8077