FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554

วันที่ 14 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 267 คน)
 
          เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญ รักษาศีล และทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี นักเรียน นักศึกษา และ ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          เมื่อบ่ายวันนี้ 14 กรกฎาคม 2554 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการหล่อเทียนและถวายต้นเทียน เพื่อเป็นพุทธบูชาและได้รับอานิสงส์ผลบุญตลอดการเข้าพรรษา โดยในปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการหล่อต้นเทียน การประกวดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประกวดรถเทียนและประกวดพิธีกรบรรยายขบวนแห่ในแต่ละคุ้มวัด ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และ ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เหมือนทุก ๆ ปีที่ผ่านมา โดยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาของคุ้มวัดต่าง ๆ ได้เคลื่อนขบวนแห่ออกจากประตูด้านหน้าองค์การโทรศัพท์ เลี้ยวซ้ายถึงวงเวียนน้ำพุ ตรงไปตามถนนภิรมย์ ถึง อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เลี้ยวขวาไปตามถนนกาฬสินธุ์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนน 1155 เลี้ยวขวาไปตามถนนเทศบาล 23 ผ่านสี่แยกไฟแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาล 24 เลี้ยวขวาไปตามถนนกาฬสินธุ์ ถึง วงเวียนโปงลาง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนชัยสุนทร เลี้ยวขวาเข้าศาลากลาง ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาผ่าน ได้รับความสนใจจากชาวกาฬสินธุ์ร่วมชมเป็นจำนวนมากเช่นกัน
          นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประเพณีการเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่มีมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุสงฆ์หรือสาวกได้ถือเป็นหลักปฏิบัติในการอธิษฐานอยู่เป็นประจำ ที่ไม่จาริกไปค้างแรมตามที่ต่าง ๆ โดยมีระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันเข้าพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่องทุกปี
 
.......................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 268 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 http://www.kalasinfc.net กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com