FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
รมช.ศีกษาฯ บุญรื่น ศรีธเรศ มอบแท๊ปเล็ต ป.1 นำร่องที่กาฬสินธุ์

วันที่ 16 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 154 คน)
 
          เช้าวันนี้ ( 16 ธ.ค. 54 ) ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเดินทางมา เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์แทปเล็ต จำนวน 60 เครื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยา และโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ทั้งนี้คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตดังกล่าว ผลิตโดย บริษัท วิสต้าไลน์ จำกัด ภายใต้ชื่อ MSL ได้บรรจุบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ ตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมประเทืองปัญญาอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตนี้อีกมากมาย
          นายประจวบ ขาวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารได้จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย
 
 .................................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
 
 
 

 
 
จำนวนคนอ่าน 155 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ช่วยผู้ประสบภัยต้นยางนาขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เขื่อนลำปาวระบายน้ำเพิ่ม
เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แถลงผลการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
เปิดฝายมีชีวิตแห่งที่ 69
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯตรวจโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
สเปิดฝายมีชีวิตอำเภอห้วยเม็ก
ราคาปลานิลเริ่มขยับ กก.ละ 60 บาท
ผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ.กาฬสินธุ์
เตรียมทำระบบท่อส่งน้ำให้เกษตรกร
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kalasinnews.com ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว  http://www.kpc.ac.th http://www.kalasinfc.net
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th