FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
รมช.ศีกษาฯ บุญรื่น ศรีธเรศ มอบแท๊ปเล็ต ป.1 นำร่องที่กาฬสินธุ์

วันที่ 16 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 210 คน)
 
          เช้าวันนี้ ( 16 ธ.ค. 54 ) ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายพจน์ เจริญสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 นายสุริยนต์ วะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และคณะครู นักเรียน ได้ให้การต้อนรับ นางบุญรื่น ศรีธเรศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเดินทางมา เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์แทปเล็ต จำนวน 60 เครื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล ให้กับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนบ้านต้อนวิทยา และโรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ทั้งนี้คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตดังกล่าว ผลิตโดย บริษัท วิสต้าไลน์ จำกัด ภายใต้ชื่อ MSL ได้บรรจุบทเรียนอิเล็คทรอนิกส์ ตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมประเทืองปัญญาอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตนี้อีกมากมาย
          นายประจวบ ขาวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารได้จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย
 
 .................................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
 
 
 

 
 
จำนวนคนอ่าน 211 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชมความงดงามปราสาทรวงข้าว ที่ กาฬสินธุ์
แพรงาม-ภูพานชนะเลิศประกวดออกแบบมาสคอต
จ. กาฬสินธุ์ ส่งเสริมปลูกผักเพื่อการค้า
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7
ขับเคลื่อน กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kpc.ac.th http://www.kalasinfc.net E-mail prd กกต.กาฬสินธุ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  suwan_s@prd.go.th