FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

วันที่ 15 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิก อปพร. ประชาชน จำนวน 230 คน เข้าอบรม
 
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการที่จะร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิก อปพร. ประชาชน จำนวน 230 คน เข้าร่วมการอบรม
 
พ.ต.ท.ชูพล อ่อนชัย รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชน ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจของแต่ละท้องที่ ซึ่งมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งหากอาสาสมัครตำรวจชุมชนที่เป็นตัวแทนผู้มีจิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยเหลือดูแลความสงบสุขของชุมชนและพี่น้องประชาชน
 
 
ด้าน พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า การเป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญมากในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหายาเสพติดหากจะอาศัยเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียวก็คงไม่สำเร็จ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น อาสาสมัครตำรวจชุมชน ก็จะเป็นอีกกำลังหลักสำคัญที่จะช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ในชุมชน หมู่บ้าน


....................................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
 PRD INFOGRAPHIC
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ
กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
จ.กาฬสินธุ์ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
กรอ.กาฬสินธุ์มีมติให้ปิดทางแยกถนน EWEC
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day )
จ.กาฬสินธุ์พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทาง
รายการรอบภูมิภาค ศูนย์โฮมสุข จ.กาฬสินธุ์ ใส่ใจ ใกล้ชิดประชาชน
สรุปข่าวเด่นเดือนมกราคม2559
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd http://www.kalasinfc.net  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th