FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์จัดอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

วันที่ 15 พ.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 261 คน)
 
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้ผู้ที่มีจิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิก อปพร. ประชาชน จำนวน 230 คน เข้าอบรม
 
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจชุมชนในการที่จะร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิก อปพร. ประชาชน จำนวน 230 คน เข้าร่วมการอบรม
 
พ.ต.ท.ชูพล อ่อนชัย รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนในครั้งนี้ถือว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชน ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจของแต่ละท้องที่ ซึ่งมีสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งหากอาสาสมัครตำรวจชุมชนที่เป็นตัวแทนผู้มีจิตอาสาได้เข้ามามีส่วนร่วมก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีในการช่วยเหลือดูแลความสงบสุขของชุมชนและพี่น้องประชาชน
 
 
ด้าน พล.ต.ต.คณิสร น้อยนารถ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า การเป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชนเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญมากในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะการแก้ปัญหายาเสพติดหากจะอาศัยเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียวก็คงไม่สำเร็จ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนั้น อาสาสมัครตำรวจชุมชน ก็จะเป็นอีกกำลังหลักสำคัญที่จะช่วยสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ในชุมชน หมู่บ้าน


....................................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
จำนวนคนอ่าน 262 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.

กาฬสินธุ์ปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ข้าราชการพลเรือนดีด่นประจำปี2556
ราตรีแพรวา ราชินีแห่งไหม2557
เดินแบบ แพรวาราชินีแห่งไหม 2557 ”
รายการอีสานวันนี้ ตอน งาน220ปีเมืองกาฬสินธุ์และงานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหมปี2557
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์นำชาวกาฬสินธุ์บริจาคและสมทบเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือชาวนา
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์เปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด ประจำปี 2557
รายงานพิเศษ กาฬสินธุ์เมืองแห่งความสุข กาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
ข่าวหนึ่งในภูธร กลุ่มสตรีทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์

แนะนำสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 http://www.kalasinfc.net E-mail prd  http://www.kalasinnews.com