FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์อบรมคุณธรรม จิรยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 18 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1314 คน)
 
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา มีจิตสำนึกความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          เมื่อบ่ายวันนี้ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00น. ที่โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและตระหนักในคุณธรรมใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำหลักธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง เพื่อให้นักเรียนมีสติ ระลึกบาปบุญคุณโทษ รู้สิทธิ หน้าที่ มีจิตสำนึกความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          นางรัตนาพร ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ โดยมีครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 445 คน
 
 ................................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1315 คน จำนวนคนโหวต 13 คน

  จำนวนคนโหวต 13 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน
 
15%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
8%
  ให้ 5 คะแนน
 
69%
 
ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จ กาฬสินธุ์จ้างแรงงานเกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร ตำบลละ 1 ล้าน
รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
เตรียมเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาและชุมนุมผู้ไทโลก
บรรเลงเพลงด้วยโปงลางจำนวนมากที่สุด 108 ลาง
พายุฤดูร้อนพัดถล่มกาฬสินธุ์
จ กาฬสินธุ์แถลงจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายการอีสานวันนี้ ตอนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ประจำปี 2558
ข่าวเด่นเดือนมกราคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว E-mail prd กกต.กาฬสินธุ์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th