FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์อบรมคุณธรรม จิรยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 18 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1479 คน)
 
โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา มีจิตสำนึกความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          เมื่อบ่ายวันนี้ 18 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00น. ที่โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและตระหนักในคุณธรรมใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ นำหลักธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง เพื่อให้นักเรียนมีสติ ระลึกบาปบุญคุณโทษ รู้สิทธิ หน้าที่ มีจิตสำนึกความเป็นไทย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
          นางรัตนาพร ภูมิเหล่าแจ้ง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2555 ที่หอประชุมโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ โดยมีครู นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 445 คน
 
 ................................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1480 คน จำนวนคนโหวต 13 คน

  จำนวนคนโหวต 13 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน
 
15%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
8%
  ให้ 5 คะแนน
 
69%
 
ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
กกต.กาฬสินธุ์จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
แถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม จีน
กาฬสินธุ์ พัฒนาระบบ QR Code แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรให้จุดตรวจดีเด่น
จ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการคืนคลองน้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ
แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวเด่นเดือนมีนาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th http://www.kalasinfc.net สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kalasinnews.com
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th