FONTSIZE
ข่าว กยศ.
กยศ.จัดทำโครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 20 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1364 คน)
 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จัดทำ "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ที่มาชำระหนี้คืนกับ ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2555 หรือชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติ เฉพาะวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000.-บาท
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยว่า ได้จัดทำ "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ให้มาชำระหนี้คืนก่อนวันครบกำหนด โดจะมีการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.ที่มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2555 หรือชำระหนี้คืนกองทุนฯ โดยวิธีหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เฉพาะวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สำหรับการจับสลากชิงรางวัล กำหนดให้ผู้มีสิทธิชิงรางวัลคือ ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ที่ครบกำหนดการผ่อนชำระหนี้คืนกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2555 และผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดการผ่อนชำระหนี้คืนกองทุน แต่มีความประสงค์จะชำระหนี้คืนกองทุนฯ ตามจำนวนยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวดแรกที่ครบกำหนด, ผู้กู้ยืมเงินแล้วมาชำระหนี้คืนกองทุนตามจำนวนที่กำหนด ส่วนผู้ที่ค้างชำระจะต้องชำระให้เป็นหนี้ปัจจุบัน และผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ มาชำระหนี้คืนแบบเสร็จสิ้น (Play Off)
          ซึ่งผู้ที่มาชำระตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาดังกล่าวมีสิทธิได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ โน๊ตบุ๊ค sony, โทรศัพท์มือถือ, IPhone, IPad , กล้องถ่ายรูป Nikon, BlackBerry 3G, นาฬิกา Casio และรางวัลอีกมากมายกว่า 27 รางวัล รวมมูลค่า 300,000.-บาท โดยธนาคารจะทำการจับสลากชิงรางวัลในวันที่ 25 กรกฎาคม 255 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักนานาเหนือ ประกาศผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทางเว็บไซด์ ธนาคารกรุงไทย www.studenloan.ktb.co.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา www.mua.go.th กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th และกรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th


........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 1365 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
17%
  ให้ 3 คะแนน
 
50%
  ให้ 4 คะแนน
 
17%
  ให้ 5 คะแนน
 
17%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
กกต.กาฬสินธุ์จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
แถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม จีน
กาฬสินธุ์ พัฒนาระบบ QR Code แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรให้จุดตรวจดีเด่น
จ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการคืนคลองน้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ
แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวเด่นเดือนมีนาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th