FONTSIZE
ข่าว กยศ.
กยศ.จัดทำโครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 20 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จัดทำ "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ที่มาชำระหนี้คืนกับ ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2555 หรือชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติ เฉพาะวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000.-บาท
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยว่า ได้จัดทำ "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ให้มาชำระหนี้คืนก่อนวันครบกำหนด โดจะมีการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.ที่มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2555 หรือชำระหนี้คืนกองทุนฯ โดยวิธีหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เฉพาะวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สำหรับการจับสลากชิงรางวัล กำหนดให้ผู้มีสิทธิชิงรางวัลคือ ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ที่ครบกำหนดการผ่อนชำระหนี้คืนกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2555 และผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดการผ่อนชำระหนี้คืนกองทุน แต่มีความประสงค์จะชำระหนี้คืนกองทุนฯ ตามจำนวนยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวดแรกที่ครบกำหนด, ผู้กู้ยืมเงินแล้วมาชำระหนี้คืนกองทุนตามจำนวนที่กำหนด ส่วนผู้ที่ค้างชำระจะต้องชำระให้เป็นหนี้ปัจจุบัน และผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ มาชำระหนี้คืนแบบเสร็จสิ้น (Play Off)
          ซึ่งผู้ที่มาชำระตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาดังกล่าวมีสิทธิได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ โน๊ตบุ๊ค sony, โทรศัพท์มือถือ, IPhone, IPad , กล้องถ่ายรูป Nikon, BlackBerry 3G, นาฬิกา Casio และรางวัลอีกมากมายกว่า 27 รางวัล รวมมูลค่า 300,000.-บาท โดยธนาคารจะทำการจับสลากชิงรางวัลในวันที่ 25 กรกฎาคม 255 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักนานาเหนือ ประกาศผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทางเว็บไซด์ ธนาคารกรุงไทย www.studenloan.ktb.co.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา www.mua.go.th กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th และกรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th


........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 187 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
17%
  ให้ 3 คะแนน
 
50%
  ให้ 4 คะแนน
 
17%
  ให้ 5 คะแนน
 
17%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ช่วยผู้ประสบภัยต้นยางนาขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เขื่อนลำปาวระบายน้ำเพิ่ม
เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
แถลงผลการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
เปิดฝายมีชีวิตแห่งที่ 69
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯตรวจโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
สเปิดฝายมีชีวิตอำเภอห้วยเม็ก
ราคาปลานิลเริ่มขยับ กก.ละ 60 บาท
ผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ.กาฬสินธุ์
เตรียมทำระบบท่อส่งน้ำให้เกษตรกร
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kalasinnews.com สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kpc.ac.th ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว E-mail prd http://www.kalasinfc.net
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th