FONTSIZE
ข่าว กยศ.
กยศ.จัดทำโครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 20 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1334 คน)
 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จัดทำ "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” จับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ที่มาชำระหนี้คืนกับ ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2555 หรือชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติ เฉพาะวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000.-บาท
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงไทยว่า ได้จัดทำ "โครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ให้มาชำระหนี้คืนก่อนวันครบกำหนด โดจะมีการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.ที่มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน 2555 หรือชำระหนี้คืนกองทุนฯ โดยวิธีหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เฉพาะวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สำหรับการจับสลากชิงรางวัล กำหนดให้ผู้มีสิทธิชิงรางวัลคือ ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กยศ. ที่ครบกำหนดการผ่อนชำระหนี้คืนกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2555 และผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ที่ยังไม่ครบกำหนดการผ่อนชำระหนี้คืนกองทุน แต่มีความประสงค์จะชำระหนี้คืนกองทุนฯ ตามจำนวนยอดหนี้ที่ต้องชำระในงวดแรกที่ครบกำหนด, ผู้กู้ยืมเงินแล้วมาชำระหนี้คืนกองทุนตามจำนวนที่กำหนด ส่วนผู้ที่ค้างชำระจะต้องชำระให้เป็นหนี้ปัจจุบัน และผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ มาชำระหนี้คืนแบบเสร็จสิ้น (Play Off)
          ซึ่งผู้ที่มาชำระตามหลักเกณฑ์ และระยะเวลาดังกล่าวมีสิทธิได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ โน๊ตบุ๊ค sony, โทรศัพท์มือถือ, IPhone, IPad , กล้องถ่ายรูป Nikon, BlackBerry 3G, นาฬิกา Casio และรางวัลอีกมากมายกว่า 27 รางวัล รวมมูลค่า 300,000.-บาท โดยธนาคารจะทำการจับสลากชิงรางวัลในวันที่ 25 กรกฎาคม 255 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักนานาเหนือ ประกาศผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ทางเว็บไซด์ ธนาคารกรุงไทย www.studenloan.ktb.co.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา www.mua.go.th กระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th และกรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th


........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 1335 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
17%
  ให้ 3 คะแนน
 
50%
  ให้ 4 คะแนน
 
17%
  ให้ 5 คะแนน
 
17%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ไถ่ชีวิตโค กระบือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
อบจ.กาฬสินธุ์ จัดเสวนาเครือข่ายฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
พัฒนาชุมชนกาฬสินธุ์จัดประชุมชุดปฏิบัติการเคาะประตูระดับตำบลค้นหาครอบครัวยากจน
องคมนตรีและชาวกาฬสินธุ์ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาโครงการปุ๋ยสั่งตัด
กาฬสินธุ์สร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จ.กาฬสินธุ์ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก.
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีลอยกระทง
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
ข่าวเด่นเดือนพฤศจิกายน2557

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว E-mail prd กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kpc.ac.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10