FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปีการศึกษา 2556 สพม.เขต 24 ใช้ท่าคันโทวิทยาคารโมเดล พัฒนาเด็กนักเรียนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขได้

วันที่ 9 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)
 
โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สังกัด สพม.เขต 24 จัดห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กนักเรียนชั้น ม.1 ที่อ่าน เขียน คิดเลข ไม่ค่อยได้ ด้วยการเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และแทรกในวิชาอื่น ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ขณะที่ สพม.เขต 24 ย้ำปีการศึกษา 2556 เด็กนักเรียนทุกคนในสังกัดได้รับการเอาใจใส่ทุกคน
          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 นายมรกต กลัดสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 (สพม.เขต 24) รักษาราชการ ผอ.สพม.เขต 24 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด สพม.เขต 24 ที่จัดการเรียนการสอนมีห้องเรียนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 28 คน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ โดยมีนายธีระ ลูกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะครู อาจารย์ คอยให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียนดังกล่าวที่ได้ปรับการสอนเพิ่มเติมวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และแทรกเข้าไปในวิชาอื่นด้วยหลังดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2555 ผลปรากฏว่าเด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถอ่านออก เขียนได้ คำนวณได้เป็นที่น่าพอใจ
          นายธีระ ลูกอินทร์ ผอ.โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร กล่าวว่า ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 จำนวน 112 คน จึงได้คัดกรองโดยใช้การสอบผลปรากฏว่ามีนักเรียนจำนวน 28 คน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้มีการจัดห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กกลุ่มนี้มีครู อาจารย์ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เด็กมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันกรณีเด็กลาออกกลางคัน จบ ม.3 แล้วต้องอ่านได้ เขียนได้ คิดเลขได้ และดำรงชีวิตได้
          นายเจษฎา นาจันทอง รักษาการรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวว่า ก็มีการจัดครูผู้สอนเข้าไปสอนเริ่มที่มีจัดชั่วโมงเรียนเพิ่มเติมภาษาไทยจากสัปดาห์ละ 2 ชม.เป็น 5 ชม. วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเป็น 4 ชม. ส่วนวิธีการกระตุ้นให้เด็กสนใจก็จะอยู่ที่ทักษะการสอนของคุณครูแต่ละท่านยึดที่การเรียนทำให้สนุกสนาน ไม่เครียด นอกจากนี้ก็มีการแทรกการอ่าน การเขียน การคำนวณ ลงไปในวิชาอื่นด้วย
          นางอุมาพร ภูศรีโสม ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ได้นำการสอนลักษณะบันได 4 ขั้นจากบทความของ ผศ.ศิวกานต์ ปทุมสูติ มาปรับใช้ในการสอนเด็ก ซึ่งบันไดที่ 1 แจกรูป สะกดคำ ผันเสียง, บันไดที่ 2 อ่านกลุ่มคำ, บันไดที่ 3 คัดลายมือ ซึ่งจะส่งให้ผู้ปกครองเด็กด้วย และบันไดที่ 4 ให้เขียนตามคำบอก ภาคเรียนที่ 1/2555 มองเห็นพัฒนาการของลูกศิษย์แล้วก็ดีใจมากที่เห็นเขาสามารถอ่านออก เขียนได้ คำนวณได้
          เด็กชายนรากร ทับสีหา นักเรียนชั้น ม. 1/1 ห้องเรียนพิเศษ บอกว่า มาเรียนที่นี้แรก ๆ เขียน อ่าน คำนวณเลขไม่ได้ แต่พอคุณครูมาสอนวิธีการอ่าน การคิดเลข การเขียน ตนก็รู้สึกสนุกเพราะครูใจดี มีสิ่งใหม่ ๆ มาให้เสมอ จนเดี๋ยวนี้ก็สามารถบวก ลบ คูณ เลขได้เหลือเพียงหารเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
          ด้านนายมรกต กลัดสอาด รอง ผอ.สพม.เขต 24 รักษาราชการ ผอ.สพม.เขต 24 กล่าวว่า จากการที่เราเข้ามาเห็นโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ได้ทำห้องเรียนพิเศษขึ้นตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2555 ถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 ที่จะมีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ช่วงเดือนมีนาคม 2556 ก็จะให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด สพม.เขต 24 ได้คัดกรองนักเรียนที่มีลักษณะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คำนวณไม่ได้ และจัดการเรียนการสอน โดยจะใช้โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารเป็นโมเดลต้นแบบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อที่จะทำให้ต่อไปนี้ลูกหลานทุกคนที่มาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 24 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไหนก็ตามจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทุกคนเท่าเทียมกันโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยจะทำไปเรื่อย ๆ ไม่ใช่จบปีการศึกษา 2555 ก็ไม่ทำต่อแต่จะต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
 
 .................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 
จำนวนคนอ่าน 132 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
 PRD INFOGRAPHIC
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
เตรียมจัดพิธีลงนามสัตยาบัน จังหวัดใสสะอาด
จ.กาฬสินธุ์ เปิดแล้วตลาดต้องชม
จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนสินค้า OTOP
จ.กาฬสินธุ์ส่งเสริมพัฒนาการทอผ้าไหมแพรวา
มอบโฉนดที่ดิน เทิดพระบารมีพ่อหลวง
ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ
กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
จ.กาฬสินธุ์ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
กรอ.กาฬสินธุ์มีมติให้ปิดทางแยกถนน EWEC
อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว  http://www.kalasinnews.com สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kpc.ac.th http://www.kalasinfc.net
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th