FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมอาชีพสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556

วันที่ 18 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
          นายจำลอง สุวรรณเรือง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน.ทั้ง 18 แห่ง และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ-ภาคเอกชน กว่า 20 องค์กร เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาชีพและจัดกิจกรรมการแข่งขันอาชีพต่าง ๆ
          ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในงายยังมีการแข่งขันมากมาย อาทิ การประกวดร้องเพลง, การออกแบบปักลายเสื้อผ้าพื้นเมือง, การทำปลาร้าบอง, การสานกระติบข้าว, การทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ, การประดิษฐ์พานพายศรีจากใบตอง, การทำกล้วยฉาบ, การทำกระถางจากยางรถยนต์, การแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน และการประกวดของใหญ่ตามนโยบายกล้วย 9 หน่อ มะละกอ 9 ต้น คนกาฬสินธุ์ ชมการแสดงโปงลางจาก กศน.เมืองกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ ฟังเพลงจากวงดนตรี กศน. ชมมายากลอินเตอร์ "STONE MAN” Got Talen กศน.โชว์ (ชาญชัย อรัญโชติ) และพบการประชันระหว่างเพลงโคราชซิ่ง (กำปั่นบ้านแท่น) ปะทะ หมอลำซิ่ง (ภูไทกาฬสินธุ์) สำนักงาน กศน.กาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา เข้าชมงานมหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
 PRD INFOGRAPHIC
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
กาฬสินธุ์ เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพ
กาฬสินธุ์ หญ้าเนเปียร์พืชเศรษฐกิจสู้พิษภัยแล้ง
กาฬสินธุ์ค้นพบซากสัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งที่สองที่ภูน้อย
Kalasin Open House @ อำเภอฆ้องชัย
Kalasin Open House @ อ.เมืองกาฬสินธุ์
Kalasin Open House@ อ.สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์ แถลงข่าว Kalasin Open House
รายการรอบภูมิภาค ศูนย์โฮมสุข จ.กาฬสินธุ์ ใส่ใจ ใกล้ชิดประชาชน
สรุปข่าวเด่นเดือนมกราคม2559
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kalasinnews.com http://www.kalasinfc.net E-mail prd กกต.กาฬสินธุ์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th