FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น

วันที่ 11 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 174 คน)
 
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (9 สิงหาคม 2556) ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยได้เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการประกาศถึงคุณงามความดีของคุณแม่ เด็กนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงวันแม่

นายชาตรี ถาวรรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 ของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักของพี่น้องปวงชนชาวไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้ให้กำเนิดด้วย โดยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบไหว้คุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

 
..............................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 

จำนวนคนอ่าน 175 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
<
สื่อมวลชนกาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้คืนความสุขให้ผืนดินเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
พสกนิกรกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จ.กาฬสินธุ์เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ดิน น้ำป่า เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
จ.กาฬสินธุ์จัดงานปรองดองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานอย่างมีมาตรฐานไม่ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ชาวกาฬสินธุ์ร่วมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จ.กาฬสินธุ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ราตรีแพรวา ราชินีแห่งไหม2557
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวเด่นเดือนกรกฎาคม2557 ”
รายงานพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์รณรงค์ลดการใช้สารเคมีการเกษตร

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th กกต.กาฬสินธุ์ http://www.kalasinfc.net