FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างรายได้แก่ชุมชนพร้อมลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 620 คน)
 
โครงการพัฒนาเมืองถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน ของกลุ่มคนรักถุง ชุมชนดอนสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเป็นการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากถุงพลาสติกอีกทางหนึ่ง
          นางสายหยุด ตะติยรัตน์ ที่ปรึกษากองทุนถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน ของกลุ่มคนรักถุง ชุมชนดอนสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า โครงการพัฒนาเมือง ถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชนเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการเห็นตัวอย่างที่อำเภอสหัสขันธ์ ที่ทำเล็กๆ แต่ก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ และปริมาณถุงพลาสติกมีมากขึ้นทุกวัน ทางกลุ่มรักถุงจึงได้นำมาดำเนินการโดยทำกันเป็นกลุ่มในรูปแบบกองทุนชุมชน เพราะนอกจากจะทำรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิกแล้ว ยังเป็นการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมไปในตัว ต่อมาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงได้บรรจุเป็นโครงการพัฒนาเมือง และได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการแล้ว จำนวน 1,485,000 บาท โดยมีผู้รับเหมามาก่อสร้างตามแผนแล้ว คือ การก่อสร้างจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 14 เมตร ภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ตามแผนได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน มีโรงเรือนดำเนินการ พื้นที่คัดแยก พื้นที่ทำความสะอาดถุงพลาสติก ลานตากถุงพลาสติก จุดอัดถุงพลาสติก และพื้นที่เก็บรักษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ประกอบด้วย เครื่องอัดถุงพลาสติกแบบไฮโดรลิค และเครื่องลดความชื้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งภายหลังจากที่ชาวบ้านได้คัดแยกถุงพลาสติกแล้ว สามารถลดขยะในแต่ละวันลงได้กว่า 1 ตัน พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้มีแผนจะพัฒนายกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแก่ชุมชนอื่น พร้อมทั้งให้เป็นพื้นที่รองรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือจากประชาชนคนอื่นที่ประสงค์มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพิ่มเติม โดยถุงพลาสติกที่รับซื้อ หากสกปรกจะมีราคากิโลกรัมละ 1 – 2 บาท ในขณะที่ถุงสะอาด มีราคากิโลกรัมละ 3 – 5 บาท ส่วนการขายนั้นอยู่ในราคากิโลกรัมละ 15 – 20 บาท ตามคุณภาพของถุงโดยมีโรงงานพลาสติกจากจังหวัดขอนแก่นมารับซื้อ
          สุดท้ายนางสายหยุด ตะติยรัตน์ ได้ขอให้ทุกคนร่วมเชียร์และโหวตโครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน ทางรายการร้อยมือ สร้างเมือง ทางช่อง9โมเดิร์นไนน์ทีวี ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาลทางกลุ่มคนรักถุงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์และโหวตโครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน เพื่อคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน โดยส่ง SMS พิมพ์ RM21 ไปที่หมายเลข 4111012 (ครั้งละ 3 บาท ) ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นี้
 
.................สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 621 คน จำนวนคนโหวต 6 คน

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
 PRD INFOGRAPHIC
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
อป.มช.กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวาตภัย
<
รณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ แถลงข่าวการจับกุมผู้ลักลอบตัดและแปรรูปไม้
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
มอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
กาฬสินธุ์ คลองสวย น้ำใส ประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวา
วงโฮมฮักเมืองกาฬสินธุ์ชนะการประกวดวงดนตรีพื้นบ้าน
ปรับปรุงบำรุงดินโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปล่อยกุ้งก้ามกามเพิ่มอาหารโปรตีนโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว http://www.kalasinfc.net กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kalasinnews.com
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th