FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
ถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สร้างรายได้แก่ชุมชนพร้อมลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 952 คน)
 
โครงการพัฒนาเมืองถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน ของกลุ่มคนรักถุง ชุมชนดอนสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและเป็นการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากถุงพลาสติกอีกทางหนึ่ง
          นางสายหยุด ตะติยรัตน์ ที่ปรึกษากองทุนถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน ของกลุ่มคนรักถุง ชุมชนดอนสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า โครงการพัฒนาเมือง ถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชนเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการเห็นตัวอย่างที่อำเภอสหัสขันธ์ ที่ทำเล็กๆ แต่ก็สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ และปริมาณถุงพลาสติกมีมากขึ้นทุกวัน ทางกลุ่มรักถุงจึงได้นำมาดำเนินการโดยทำกันเป็นกลุ่มในรูปแบบกองทุนชุมชน เพราะนอกจากจะทำรายได้ให้กับกลุ่มและสมาชิกแล้ว ยังเป็นการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมไปในตัว ต่อมาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงได้บรรจุเป็นโครงการพัฒนาเมือง และได้รับงบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการแล้ว จำนวน 1,485,000 บาท โดยมีผู้รับเหมามาก่อสร้างตามแผนแล้ว คือ การก่อสร้างจะเกิดขึ้นบนพื้นที่ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 14 เมตร ภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ตามแผนได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน มีโรงเรือนดำเนินการ พื้นที่คัดแยก พื้นที่ทำความสะอาดถุงพลาสติก ลานตากถุงพลาสติก จุดอัดถุงพลาสติก และพื้นที่เก็บรักษา และการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ประกอบด้วย เครื่องอัดถุงพลาสติกแบบไฮโดรลิค และเครื่องลดความชื้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งภายหลังจากที่ชาวบ้านได้คัดแยกถุงพลาสติกแล้ว สามารถลดขยะในแต่ละวันลงได้กว่า 1 ตัน พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้มีแผนจะพัฒนายกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบแก่ชุมชนอื่น พร้อมทั้งให้เป็นพื้นที่รองรับขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จากชุมชน โรงเรียน หน่วยงานราชการ หรือจากประชาชนคนอื่นที่ประสงค์มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ เพิ่มเติม โดยถุงพลาสติกที่รับซื้อ หากสกปรกจะมีราคากิโลกรัมละ 1 – 2 บาท ในขณะที่ถุงสะอาด มีราคากิโลกรัมละ 3 – 5 บาท ส่วนการขายนั้นอยู่ในราคากิโลกรัมละ 15 – 20 บาท ตามคุณภาพของถุงโดยมีโรงงานพลาสติกจากจังหวัดขอนแก่นมารับซื้อ
          สุดท้ายนางสายหยุด ตะติยรัตน์ ได้ขอให้ทุกคนร่วมเชียร์และโหวตโครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน ทางรายการร้อยมือ สร้างเมือง ทางช่อง9โมเดิร์นไนน์ทีวี ตามโครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาลทางกลุ่มคนรักถุงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเชียร์และโหวตโครงการถุงพลาสติกคืนชีวิตสู่ชุมชน เพื่อคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน โดยส่ง SMS พิมพ์ RM21 ไปที่หมายเลข 4111012 (ครั้งละ 3 บาท ) ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นี้
 
.................สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 953 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ออกช่วยผู้ประสบวาตภัย 494 หลังคาเรือน
จ กาฬสินธุ์ รับมอบเงินจากเครือข่ายจิตอาสาส่งใจไปเนปาล
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีวันฉัตรมงคล
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ช่วยผู้ประสบวาตภัย
กกต.กาฬสินธุ์จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
แถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม จีน
กาฬสินธุ์ พัฒนาระบบ QR Code แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวง
ตรวจสอบข่าวเช้านี้ อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ (KS)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวเด่นเดือนมีนาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว กกต.กาฬสินธุ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 E-mail prd http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th