FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันที่ 13 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 220 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
          วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพื่อประมวลความคิดเห็น ความเดือนร้อนหรือความเสียหายของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นและนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบ รวมทั้ง พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ต่อไป โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 200 คน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
 
...................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 221 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
เปิดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและกาชาดกาฬสินธุ์“บรรเลงเพลงด้วยโปงลางจำนวนมากที่สุด 108 ลาง” ริบลี่ส์บันทึกสถิติที่สุดประเทศไทย
พายุฤดูร้อนพัดถล่มกาฬสินธุ์
จ กาฬสินธุ์แถลงจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด
พายุพัดถล่มกาฬสินธุ์บ้านพัง 122 หลังคาเรือน
พิธีเปิดงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ตำบลเหนือ จ กาฬสินธุ์
ผกก สภ หนองกุงศรี จ กาฬสินธุ์เตือนเผาอ้อยจะกลายเป็นผู้ต้องหา
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจัดห้องอาเซียน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายการอีสานวันนี้ ตอนขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว ประจำปี 2558
ข่าวเด่นเดือนมกราคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kalasinnews.com ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว กกต.กาฬสินธุ์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th