FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันที่ 13 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
          วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรณีโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ รวมทั้งเพื่อประมวลความคิดเห็น ความเดือนร้อนหรือความเสียหายของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นและนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา กำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาผลกระทบ รวมทั้ง พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ต่อไป โดยการจัดเวทีครั้งนี้มีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 200 คน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายต่อโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
 
...................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 145 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน
จ.กาฬสินธุ์เปิดศูนย์บริการร่วมสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนาจารย์และศูนย์โฮมสุข
ชาวกาฬสินธุ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สื่อมวลชนกาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้คืนความสุขให้ผืนดินเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
พสกนิกรกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จ.กาฬสินธุ์เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ดิน น้ำป่า เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายการอีสานวันนี้ ตอนแพรวาเลิศล้ำค่า ด้วยพระบารมี
ข่าวเด่นเดือนกรกฎาคม2557 ”
รายงานพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์รณรงค์ลดการใช้สารเคมีการเกษตร

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kalasinnews.com E-mail prd http://www.kalasinfc.net