FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด 13 ก.พ. 57

วันที่ 23 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557” ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2557 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด สนามหน้าศาลจังหวัด และสนามหน้าตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำไปช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนและประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ผู้ยากจน ด้อยโอกาส ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ตามภารกิจของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
           สำหรับในงานนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการออกร้านมัจฉากาชาด เพื่อหารายได้อีกทางหนึ่งด้วยนั้น ดังนั้นรวบรวมทุนทรัพย์และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นกุศล นำไปมอบเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน เอกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นรางวัลร้านมัจฉากาชาดในวันรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2557
 
............................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 337 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 82 ปี
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
กกต.กาฬสินธุ์จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
แถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม จีน
กาฬสินธุ์ พัฒนาระบบ QR Code แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรให้จุดตรวจดีเด่น
จ.กาฬสินธุ์ ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการคืนคลองน้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ
แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เพิ่มเติม
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวเด่นเดือนมีนาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th