ข่าวเด่นประจำวัน
ตรวจรางวัลสลากกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2557

วันที่ 7 มี.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 1 คน)
 

ผลการออกรางวัลสลากกาชาด งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2557

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พบปะผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล
รายการรอบภูมิภาค ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
คึกคักชาวจังหวัดกาฬสินธุ์สวมเสื้อสีฟ้าร่วมปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom
กกล.รส.กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติ
จ.กาฬสินธุ์จัดงานรวมพลคนพอพียง ประกาศผลงานและสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คุมประพฤติกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและครอบครัว
เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่สุข
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด
ผบ.มทบ.23 ตรวจเยี่ยมสมาชิกชมรมทหารกองหนุนจังหวัดกาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 2
รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
จ.กาฬสินธุ์รับฟังสถานการณ์และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้งปี 2558/59
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือผู้นำท้องถิ่นท้องที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนตักบาตรถนนสายบุญ
จำนวนคนอ่าน 2 คน จำนวนคนโหวต 12 คน

  จำนวนคนโหวต 12 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
8%
  ให้ 2 คะแนน
 
8%
  ให้ 3 คะแนน
 
17%
  ให้ 4 คะแนน
 
25%
  ให้ 5 คะแนน
 
42%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปั่นเพื่อแม่

ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ พบปะผู้บริหาร อปท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กาฬสินธุ์ เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่

จ.กาฬสินธุ์จัดงานรวมพลคนพอพียง
รายการรอบภูมิภาค ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว E-mail prd สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 http://www.kalasinfc.net  http://www.kalasinnews.com
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th