FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิมพ์ส.ค.ส.นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จำหน่ายในราคาต้นทุน

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 280 คน)
 
เช้าวันนี้ ( ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการตั้งแผงจำหน่ายส.ค.ส.2558 ในราคาถูกพิเศษ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตขึ้น
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งในด้านความงดงามตามธรรมชาติ ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเอกลักษณ์ของความเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำสื่อมวลชนสาขาการท่องเที่ยวทุกแขนง จำนวน 35 คน ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศของกาฬสินธุ์อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึง ความงดงามของภาพและบรรยากาศที่น่าประทับใจหลายแห่ง จึงได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานขอความร่วมมือกับชมรมถ่ายภาพ LIVE KALASIN รวมถึงช่างภาพอื่นๆ เพื่อจัดทำเป็นบัตรอวยพรปีใหม่ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ชาวกาฬสินธุ์ควรภาคภูมิใจ โดยจัดพิมพ์เป็น ส.ค.ส. ราคาแผ่นละ 6 บาท โดยใน 1 ชุดมี 8 แผ่น จำหน่ายชุดละ 48 บาท ซึ่งจำหน่ายในราคาต้นทุน ทั้งนี้ เพื่อหวังที่จะให้ชาวกาฬสินธุ์ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ นักท่องเที่ยวสนใจและมาเยือนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนต่อไป
          สำหรับท่านที่สนใจ ส.ค.ส. สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 .............................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 281 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์ http://www.kalasinfc.net สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com