FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิมพ์ส.ค.ส.นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จำหน่ายในราคาต้นทุน

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 260 คน)
 
เช้าวันนี้ ( ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการตั้งแผงจำหน่ายส.ค.ส.2558 ในราคาถูกพิเศษ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตขึ้น
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งในด้านความงดงามตามธรรมชาติ ความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเอกลักษณ์ของความเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำสื่อมวลชนสาขาการท่องเที่ยวทุกแขนง จำนวน 35 คน ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อท่องเที่ยวและสัมผัสกับบรรยากาศของกาฬสินธุ์อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นถึง ความงดงามของภาพและบรรยากาศที่น่าประทับใจหลายแห่ง จึงได้มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานขอความร่วมมือกับชมรมถ่ายภาพ LIVE KALASIN รวมถึงช่างภาพอื่นๆ เพื่อจัดทำเป็นบัตรอวยพรปีใหม่ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ชาวกาฬสินธุ์ควรภาคภูมิใจ โดยจัดพิมพ์เป็น ส.ค.ส. ราคาแผ่นละ 6 บาท โดยใน 1 ชุดมี 8 แผ่น จำหน่ายชุดละ 48 บาท ซึ่งจำหน่ายในราคาต้นทุน ทั้งนี้ เพื่อหวังที่จะให้ชาวกาฬสินธุ์ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ นักท่องเที่ยวสนใจและมาเยือนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนต่อไป
          สำหรับท่านที่สนใจ ส.ค.ส. สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 .............................................. วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 261 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th กกต.กาฬสินธุ์ http://www.kalasinfc.net  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com