FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ อนุมัติเงินกู้ยืมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จำนวน 56 ราย วงเงิน 2,005,000.-บาท

วันที่ 20 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 2,005,000.-บาท เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 2,005,000.-บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อันจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
นางภัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการกู้ยืมเงินเป็นการบริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลละไม่เกิน 60,000.-บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคนพิการจดทะเบียนแล้ว 31,796 คน มีลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน จำนวน 3,176 ราย เป็นเงิน 68,464,200.-บาท ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง มีมติอนุมัติไปแล้ว 262 ราย เป็นเงิน 10,480,000.-บาท สำหรับครั้งนี้เป็นการอนุมัติครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 2,005,000.-บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 16 ราย ,เกษตรกรรม จำนวน 27 ราย, งานช่าง/บริการ จำนวน 13 ราย จำนวน 56 ราย
 
ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้ได้รับเงินทุนประกอบอาชีพว่า ขอให้ทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจในการใช้เงินทุนเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด อย่านำไปใช้ในทางที่ผิด แม้ว่าเงินทุนกู้ยืมนี้จะปลอดดอกเบี้ย แต่ต้องส่งคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ก็ขอให้ทุกคนใช้เงินทุนนี้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
 
 
.................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว   ชนะชัย ภูแสงศรี /ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 47 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
เปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน แรงงานต่างด้าว ตอน 3
รายงาน อุบัติภัยเด็กจมน้ำ เตือนก่อนสาย
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  suwan_s@prd.go.th