FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ อนุมัติเงินกู้ยืมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จำนวน 56 ราย วงเงิน 2,005,000.-บาท

วันที่ 20 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ครั้งที่ 5/2560 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 2,005,000.-บาท เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 2,005,000.-บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อันจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
นางภัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการกู้ยืมเงินเป็นการบริการคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ รายบุคคลละไม่เกิน 60,000.-บาท รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคนพิการจดทะเบียนแล้ว 31,796 คน มีลูกหนี้ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบัน จำนวน 3,176 ราย เป็นเงิน 68,464,200.-บาท ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ไปแล้ว จำนวน 5 ครั้ง มีมติอนุมัติไปแล้ว 262 ราย เป็นเงิน 10,480,000.-บาท สำหรับครั้งนี้เป็นการอนุมัติครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 จำนวน 56 ราย เป็นเงิน 2,005,000.-บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) แยกเป็นประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน 16 ราย ,เกษตรกรรม จำนวน 27 ราย, งานช่าง/บริการ จำนวน 13 ราย จำนวน 56 ราย
 
ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวกับผู้ได้รับเงินทุนประกอบอาชีพว่า ขอให้ทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจในการใช้เงินทุนเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด อย่านำไปใช้ในทางที่ผิด แม้ว่าเงินทุนกู้ยืมนี้จะปลอดดอกเบี้ย แต่ต้องส่งคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ก็ขอให้ทุกคนใช้เงินทุนนี้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร
 
 
.................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว   ชนะชัย ภูแสงศรี /ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 89 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com