FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประดับดอกดาวเรือง ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 21 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยกันประดับดอกดาวเรือง ทำความสะอาด บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สมพระเกียรติ สะอาด สวยงาม

วันนี้ 21 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ช่วยกันทำความสะอาด และประดับดอกดาวเรือง รอบบริเวณการจัดงานพระราชพิธีฯ เพื่อให้สมพระเกียรติ สะอาด สวยงาม ซึ่งจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ต่างช่วยกันเต็มที่แม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนมาด้วยใจ สำหรับพระเมรุมาศจำลอง มีความพร้อม 99 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงตกแต่งอีกเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากนี้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้จำลองโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างรายได้ อาทิ โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง ถนนดิสโก้ ฝายมีชีวิต 90 ฝายถวายในหลวง และนิทรรศการพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จกาฬสินธุ์ พระราชกรณียกิจด้านศาสนา การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข
 
 
..................  ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th http://www.kalasinfc.net สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com