FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประดับดอกดาวเรือง ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง

วันที่ 21 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
 
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยกันประดับดอกดาวเรือง ทำความสะอาด บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สมพระเกียรติ สะอาด สวยงาม

วันนี้ 21 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ช่วยกันทำความสะอาด และประดับดอกดาวเรือง รอบบริเวณการจัดงานพระราชพิธีฯ เพื่อให้สมพระเกียรติ สะอาด สวยงาม ซึ่งจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ต่างช่วยกันเต็มที่แม้อากาศจะร้อนแต่ทุกคนมาด้วยใจ สำหรับพระเมรุมาศจำลอง มีความพร้อม 99 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงตกแต่งอีกเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากนี้หน่วยงานราชการต่างๆ ได้จำลองโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างรายได้ อาทิ โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ เศรษฐกิจพอเพียง ถนนดิสโก้ ฝายมีชีวิต 90 ฝายถวายในหลวง และนิทรรศการพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จกาฬสินธุ์ พระราชกรณียกิจด้านศาสนา การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข
 
 
..................  ดวงใจ หงษ์จันทร์  ข่าว/ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 จำนวนคนอ่าน 23 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ
2 เด็กหญิงจิตอาสาน้อย เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง
กาฬสินธู์ Big Cleaning Day บริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง
อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในส่วนงานจราจร
กาฬสินธุ์ เร่งตกแต่ง พระเมรุมาศจำลอง
สนช.ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ทำบุญตักบารเทโวโรหณะที่เชิงภูสิงห์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 http://www.kalasinfc.net  http://www.kalasinnews.com กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail
suwan_s@prd.go.th