จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นตามนโยบายของ คสช. (01/08/2558) / บ้านเมย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 2558 (01/08/2558) / จ.กาฬสินธุ์ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน และเวียนเทียนวันเข้าพรรษา (31/07/2558) / เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษารณรงค์งดเหล้าครบพรรษา (29/07/2558) / ขนส่งกาฬสินธุ์พัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุกสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ และรองรับ AEC (29/07/2558) /  จ.กาฬสินธุ์ จัดระเบียบโรงแรม (01/08/2558) / จ.กาฬสินธุ์ หนุนเกษตรกรผลิตพืชผักปลอดภัยป้อนเอกชน (29/07/2558) / ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แนะนำว่า ประเทศไทยต้องโปร่งใส จึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนเห็นผลเสียที่เกิดจากคอรัปชั่น (28/07/2558) / ภาคเอกชนกาฬสินธุ์ชี้ปัญหาคอรัปชั่นและการศึกษาเป็นจุดอ่อนของไทยในอาเซียน (28/07/2558) / ภาคเอกชนร่วมภาครัฐ ภาคการเมือง จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น (28/07/2558) / 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    1     2     3     4  
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดระเบียบโรงแรม (01/08/2558)
จ.กาฬสินธุ์ หนุนเกษตรกรผลิตพืชผักปลอดภัยป้อนเอกชน (29/07/2558)
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แนะนำว่า ประเทศไทยต้องโปร่งใส จึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนเห็นผลเสียที่เกิดจากคอรัปชั่น (28/07/2558)
ภาคเอกชนกาฬสินธุ์ชี้ปัญหาคอรัปชั่นและการศึกษาเป็นจุดอ่อนของไทยในอาเซียน (28/07/2558)
ภาคเอกชนร่วมภาครัฐ ภาคการเมือง จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น (28/07/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์เตือนการแอบอ้างเหล่ากาชาดจังหวัดขายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด (27/07/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ลุ่มน้ำลำพะยัง ภูมิพัฒน์ (24/07/2558)
ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์เชิญชวนสมัครขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม (24/07/2558)
จ.กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ Fix For Mom บริการเช็ค ซ่อมจักรยานปั่นเพื่อแม่ (24/07/2558)
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (24/07/2558)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ทันข่าวทั่วไทย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร
แถลงข่าวการจัดงาน "มหัศจรรย์ แสง สี เสียง เล่าขานตำนาน เมืองฟ้าแดดสงยาง"
อ่านทั้งหมด
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
กาฬสินธุ์ภัยแล้งคลี่คลายผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการลงแขกดำนา
กาฬสินธุ์มอบบ้านเทพสุดากาชาดเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้
กาฬสินธุ์อุปสมบทหมู่อยู่จำพรรษาเฉลิมพระเกียรติในหลวง
กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
กาฬสินธุ์อุปสมหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กาฬสินธุ์จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า กฟภ.
มอบปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตามโครงการ 1 ตำบล 1 ล้านบาท
ตรวจสอบข่าวเช้านี้ อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ (KS)
รายการรอบภูมิภาค ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
ข่าวเด่นเดือนกรกฎาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 26 คน
Number of Yesterday 17 คน
Number of Lastmonth 43 คน
Total 185,630 คน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kpc.ac.th ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th