ผู้บริหาร The China National Arts Fund เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (26/04/2560) / รพ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2560 (26/04/2560) / ผู้ว่าฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ออกเยี่ยมเยียนปลอบขวัญผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน (26/04/2560) / จ.กาฬสินธุ์ ปลูกผักปลอดภัยสู้ภัยแล้ง (25/04/2560) / จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560” (25/04/2560) /  จ.กาฬสินธุ์ เชิญร่วมกิจกรรมกาฬสินธุ์มินิมาราธอน "การแข่งขันเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2560" (24/04/2560) / จ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (21/04/2560) / เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ แนะการบริหารเขื่อนลำปาวเป็นวาระจังหวัดในเทศกาลสำคัญ (18/04/2560) / ตำรวจกาฬสินธุ์ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อสำรองเข้าธนาคารเลือดเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 (11/04/2560) / ยุติธรรมกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (29/03/2560) / 
 
 
 
 
 
สุเทพ ทวะลี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
    1  
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ เชิญร่วมกิจกรรมกาฬสินธุ์มินิมาราธอน "การแข่งขันเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2560" (24/04/2560)
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะกรรมการไตรภาคีติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (21/04/2560)
เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ แนะการบริหารเขื่อนลำปาวเป็นวาระจังหวัดในเทศกาลสำคัญ (18/04/2560)
ตำรวจกาฬสินธุ์ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อสำรองเข้าธนาคารเลือดเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 (11/04/2560)
ยุติธรรมกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (29/03/2560)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะ 5 เปอร์เซ็นต์ (13/03/2560)
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเตรียมซ้อมแผนลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2560 (17/02/2560)
ขนส่งกาฬสินธุ์ บริการวันเสาร์ต่อภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ บขส.กาฬสินธุ์ (09/01/2560)
กาฬสินธุ์ตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎร (05/01/2560)
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดเป้าหมายตายไม่เกิน 2 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (21/12/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     
 ทันข่าวทั่วไทย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
อบรม อป.มช.2560
อ่านทั้งหมด
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จ.กาฬสินธุ์ เดินหน้าโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาล
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แนะใช้เกษตรทฤษฎีใหม่แก้ปัญหาการเกษตรและภัยแล้ง
จ. กาฬสินธุ์ คุมเข้มอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
ชาวกาฬสินธุ์สรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ
จ.กาฬสินธุ์ ซ้อมแผนอุบัติเหตุ
อป.มช.กาฬสินธุ์
<
รณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ปรับปรุงบำรุงดินโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพิ่มอาหารโปรตีนโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 43 คน
Number of Lastmonth 1,298 คน
Total 39,639 คน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kpc.ac.th E-mail prd กกต.กาฬสินธุ์ ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว  http://www.kalasinnews.com http://www.kalasinfc.net
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th