จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโฉนดที่ดิน เทิดพระบารมีพ่อหลวง (27/07/2559)  / กธจ.กาฬสินธุ์เดินหน้าสอดส่องการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (27/07/2559)  / นักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)รุ่นที่ ๖๖ ศึกษาดูงานหนองเลิงเปือยจังหวัดกาฬสินธุ์ (26/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2559 (26/07/2559) / กาฬสินธุ์วางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เน้นอาหารปลอดภัย น่าอาศัย ท่องเที่ยวและลงทุน (26/07/2559) /  จ.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมคืนความสุขครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (26/07/2559) / กาฬสินธุ์ประกวดผลงานโรงเรียนและนักเรียนโครงการยุวชนประกันภัย ๒๕๕๙ (22/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (22/07/2559) / กกต.กาฬสินธุ์ ร่วมกับตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ให้ความรู้ตำรวจการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (14/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ เร่งฟื้นฟูป่าไม้ตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่ง คสช.ให้ได้ร้อยละ 40 (14/07/2559) / 
 
 
 
 
 
ประวัติและประสบการณ์การทำงานของ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    1     2     3  
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมคืนความสุขครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (26/07/2559)
กาฬสินธุ์ประกวดผลงานโรงเรียนและนักเรียนโครงการยุวชนประกันภัย ๒๕๕๙ (22/07/2559)
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (22/07/2559)
กกต.กาฬสินธุ์ ร่วมกับตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ให้ความรู้ตำรวจการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (14/07/2559)
จ.กาฬสินธุ์ เร่งฟื้นฟูป่าไม้ตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่ง คสช.ให้ได้ร้อยละ 40 (14/07/2559)
จ.กาฬสินธุ์ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ (13/07/2559)
ไทย – ลาว เตรียมลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (13/07/2559)
กองบัญชาการควบคุม กองพลทหารม้าที่ 3 จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ (12/07/2559)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ (12/07/2559)
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ประกอบการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ราย ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต (11/07/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ทันข่าวทั่วไทย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
จ.กาฬสินธุ์ ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดงาน “เฉลิมฉลอง กาฬสินธุ์ 222 ปีใต้ร่มพระบารมี” ยิ่งใหญ่
อ่านทั้งหมด
 
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
 PRD INFOGRAPHIC
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ
กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
จ.กาฬสินธุ์ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
กรอ.กาฬสินธุ์มีมติให้ปิดทางแยกถนน EWEC
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day )
จ.กาฬสินธุ์พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทาง
รายการรอบภูมิภาค ศูนย์โฮมสุข จ.กาฬสินธุ์ ใส่ใจ ใกล้ชิดประชาชน
สรุปข่าวเด่นเดือนมกราคม2559
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 72 คน
Number of Yesterday 70 คน
Number of Lastmonth 1,519 คน
Total 26,130 คน
http://www.kalasinfc.net สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 E-mail prd  http://www.kpc.ac.th ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว กกต.กาฬสินธุ์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th