กาฬสินธุ์ฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) (26/05/2558)  / จ.กาฬสินธุ์มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายต้นแบบแก้จนประชาคมอาเซียน (22/05/2558) / จ.กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU จัดการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา (22/05/2558) / กาฬสินธุ์จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (22/05/2558) / กาฬสินธุ์จับกุมนายหน้าค้าประเวณีเด็ก เดือนเมษายน 2 ราย เข้าข่ายการค้ามนุษย์ (22/05/2558) /  สิ่งแวดล้อมภาค 10 ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวเอนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (25/05/2558) / กกต.กาฬสินธุ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างแรกให้ทุกภาคส่วนรับทราบเนื้อหา (25/05/2558) / จังหวัดกาฬสินธุ์รณรงค์ให้ชาวนาใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคไหม้ข้าวในนาปี (20/05/2558) / สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดยังคงมีความต้องการมากที่สุด (18/05/2558) / เกษตรกรกาฬสินธุ์ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2557/58 (15/05/2558) / 
 
 
 
 
 
ค้นหาขั้นสูง
 ดาวน์โหลดสปอตวิทยุ
ดูทั้งหมด>
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    1     2     3  
ข่าวประชาสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อมภาค 10 ตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวเอนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ (25/05/2558)
กกต.กาฬสินธุ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยร่างแรกให้ทุกภาคส่วนรับทราบเนื้อหา (25/05/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์รณรงค์ให้ชาวนาใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันโรคไหม้ข้าวในนาปี (20/05/2558)
สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาดยังคงมีความต้องการมากที่สุด (18/05/2558)
เกษตรกรกาฬสินธุ์ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิปีการเพาะปลูก 2557/58 (15/05/2558)
กาฬสินธุ์ประชุมขับเคลื่อนความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (11/05/2558)
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดจัดแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี 2558 วันที่ 19-20 มิถุนายนนี้ (11/05/2558)
กาชาดกาฬสินธุ์สร้างบ้านเทพสุดาฯ ให้ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (08/05/2558)
เหล่ากาชาดกาฬสินธุ์รับเป็นเจ้าภาพประชุมกรรมการเหล่ากาชาดภาค 7 (08/05/2558)
จ.กาฬสินธุ์ขอเชิญบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสการจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกงาน ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในปี 2558 (08/05/2558)
อ่านข่าวทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์รดน้ำขอพร ผวจ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558
การจัดแถลงข่าวกินกุ้ง-ปลากาฬสินธุ์
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่านทั้งหมด
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ออกช่วยผู้ประสบวาตภัย 494 หลังคาเรือน
จ กาฬสินธุ์ รับมอบเงินจากเครือข่ายจิตอาสาส่งใจไปเนปาล
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดพิธีวันฉัตรมงคล
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ช่วยผู้ประสบวาตภัย
กกต.กาฬสินธุ์จัดอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
แถลงข่าวงานมหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง สานสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม จีน
กาฬสินธุ์ พัฒนาระบบ QR Code แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขาวง
ตรวจสอบข่าวเช้านี้ อาหารปลอดภัยกาฬสินธุ์ (KS)
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวเด่นเดือนมีนาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 47 คน
Number of Yesterday 86 คน
Number of Lastmonth 1,708 คน
Total 181,108 คน
 http://www.kalasinnews.com http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th