หน้าหลัก >> ข่าวเด่นประจำวัน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นประจำวัน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ป้องกันการรับสื่อที่ผิดๆ (24 มิ.ย. 2559)
อ่าน 28 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ (24 มิ.ย. 2559)
อ่าน 47 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day ) เน้นลดต้นทุนการผลิตข้าวลงไร่ละ 900 บาท (23 มิ.ย. 2559)
อ่าน 42 ครั้ง
คณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2559 (23 มิ.ย. 2559)
อ่าน 41 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์เตรียมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็น Kalasin Rice City (22 มิ.ย. 2559)
อ่าน 31 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เพื่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ (22 มิ.ย. 2559)
อ่าน 74 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ สำหรับบริการประชาชนรองรับ AEC (21 มิ.ย. 2559)
อ่าน 28 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทาง ตามหลัก 3Rs (20 มิ.ย. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 (16 มิ.ย. 2559)
อ่าน 31 ครั้ง
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์นำความสุขสู่ประชาชนตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย (16 มิ.ย. 2559)
อ่าน 32 ครั้ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ค่ายคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน” ที่ จ.กาฬสินธุ์ (15 มิ.ย. 2559)
อ่าน 44 ครั้ง
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดประเพณีบุญซำฮะ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง (15 มิ.ย. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
กาฬสินธุ์ ลงนาม MOU ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ท้องถิ่น ขับเคลื่อนแต่งกายผ้าไทย (15 มิ.ย. 2559)
อ่าน 36 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์ ประชุมสรุปมอบหมายภารกิจเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 41 ครั้ง
สคบ.จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 33 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์เชิญชวนผู้สนใจไปใช้บริการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล (13 มิ.ย. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
จ.กาฬสินธุ์จัดงานประชารัฐรวมใจถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเถลิงถวัลราชสมบัติ 70 ปี (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
กาฬสินธุ์ลงนามโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 39 ครั้ง
กาฬสินธุ์เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (9 มิ.ย. 2559)
อ่าน 73 ครั้ง
พสกนิกร จ.กาฬสินธุ์ สวมใส่เสื้อเหลืองตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี (9 มิ.ย. 2559)
อ่าน 52 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ถัดไป>>
 
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
 PRD INFOGRAPHIC
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จ.กาฬสินธุ์พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทาง
ทสม.พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กฟผ.จัดโครงการค่ายคนรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงาน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดประเพณีบุญซำฮะ
อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ
ติดตามโครงการอาสารเสริม นม
รายการรอบภูมิภาค ศูนย์โฮมสุข จ.กาฬสินธุ์ ใส่ใจ ใกล้ชิดประชาชน
สรุปข่าวเด่นเดือนมกราคม2559
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd http://www.kalasinfc.net ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kpc.ac.th
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th