ข่าว >> ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 600 คน)

       ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ขอนแก่น) กรมหม่อนไหม ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (มศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หรือทางอื่นนี่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน 10,430 บาท เงินค่าครองชีพ 2,000 บาท

       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ขอนแก่น) และทางเว็บไซต์ http://qsds.go.th/qssc_kkm/index_wed.php เลขที่ 399 หมู่ 12 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ ( 08.30 – 16.30 น. ) โทรศัพท์/โทรสาร 0-4325-5028

 

 

 

**********************

จำนวนคนอ่าน 601 คน จำนวนคนโหวต 0 คน