ข่าวเด่นจังหวัดขอนแก่น
ฝรั่งหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมลงแขกดำนาที่บ้านฝาง

วันที่ 17 ก.ค. 2555 )

ท่านนายอำเภอยืนคุมเชิงไว้
ชาวนาขอนแก่น
ฝรั่งกำลังจะตกจากหลังควาย
ร่วมแรงร่วมใจกันนาข้าวก็จะเสร็จเร็ว
ทำไมฝรั่งถึงชอบมาร่วมทำนากับคนไทย
นาน้ำมีปลาในนามีข้าว เมืองไทยที่อุดมสมบูรณ์
วันนี้(17 ก.ค.) นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นได้นำหน่วยงา นต่างๆในอำเภอออกไปเยี่ยมเย ือนชาวบ้านที่บ้านหนองเชียง ซุย ตำบลป่าหวายนั่ง ตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ใ นโอกาสเดียวกันก็ได้มีการลง แขกดำนากับนายอำเภอด้วยในงา นนี้มีชาวต่างประเทศที่มาเร ียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจาก ประเทศเยอรมันและออสเตรเลีย  หลายคนมาร่วมลงแขกดำนาด้วยซ ึ่งชาวต่างประเทศประทับใจที ่มีส่วนในการร่วมทำนาในครั้ งนี้และในปีต่อๆไปเขาจะมาร่ วมอีก

จำนวนคนอ่าน 3 คน จำนวนคนโหวต 0 คน