ข่าวเด่นจังหวัดขอนแก่น
ฝรั่งหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงร่วมลงแขกดำนาที่บ้านฝาง

วันที่ 17 ก.ค. 2555 )

ท่านนายอำเภอยืนคุมเชิงไว้
ชาวนาขอนแก่น
ฝรั่งกำลังจะตกจากหลังควาย
ร่วมแรงร่วมใจกันนาข้าวก็จะเสร็จเร็ว
ทำไมฝรั่งถึงชอบมาร่วมทำนากับคนไทย
นาน้ำมีปลาในนามีข้าว เมืองไทยที่อุดมสมบูรณ์
วันนี้(17 ก.ค.) นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นได้นำหน่วยงา นต่างๆในอำเภอออกไปเยี่ยมเย ือนชาวบ้านที่บ้านหนองเชียง ซุย ตำบลป่าหวายนั่ง ตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ใ นโอกาสเดียวกันก็ได้มีการลง แขกดำนากับนายอำเภอด้วยในงา นนี้มีชาวต่างประเทศที่มาเร ียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจาก ประเทศเยอรมันและออสเตรเลีย  หลายคนมาร่วมลงแขกดำนาด้วยซ ึ่งชาวต่างประเทศประทับใจที ่มีส่วนในการร่วมทำนาในครั้ งนี้และในปีต่อๆไปเขาจะมาร่ วมอีก

จำนวนคนอ่าน 237 คน จำนวนคนโหวต 0 คน