ข่าวประชาสัมพันธ์
คำทักทายกันใน 10 ประเทศอาเซียน คำว่าสวัสดี

วันที่ 4 ต.ค. 2555 )

คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน) คำว่า สวัสดี
บรูไน    -        ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย  - ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย      - ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์      - กูมุสตา
สิงคโปร์      -   หนีห่าว
ไทย            -  สวัสดี
กัมพูชา        -  ซัวสเด
ลาว             -  สะบายดี
พม่า             -  มิงกาลาบา
เวียดนาม      -  ซินจ่าว
จำนวนคนอ่าน 289 คน จำนวนคนโหวต 0 คน