ข่าว >> ข่าวรับสมัคร
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 รับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)

วันที่ 11 ต.ค. 2555 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2556 ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ.ให้การรับรอง ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัคร ได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 5 ถนนรอบเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4327-0251-2
จำนวนคนอ่าน 583 คน จำนวนคนโหวต 0 คน