ข่าวเด่นจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จัดงานเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 4 เม.ย. 2556 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จัดงานเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 จัดขึ้นพร้อมกันนี้ก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับจำนวน 70 แห่งจากทั้งหมด 182 แห่ง ใน 5 อำเภอคือน้ำพอง ซำสูง กระนวน อุบลรัตน์ และเขาสวนกวาง เป็นการวางแผนการทำงานเชิงรุกของเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 4 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของจังหวัดขอนแก่นที่จะร่วมกันประกาศเจตนารมย์ จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข มาเป็นกรอบการทำงานร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าปัจจุบันผ่านมา 5 เดือนจังหวัดขอนแก่นทำงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดไปได้ดีระดับหนึ่งโดยทำเชิงรุกพร้อมกันใน 3 ด้านคือการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา เพื่อให้ยาเสพติดไม่หวนกลับมาสู่ลูกหลานหรือกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น การจัดงานเปิดประตูสถานศึกษาสีขาว ในครั้งนี้ก็เสมือนเป็นหนึ่งในสัญญาประชาคมการปลอดยาเสพติดและอบายมุขของภาคการศึกษาซึ่งตอนนี้ขอนแก่นเข้าไปเจาะลึกในทุกภาคส่วนทั้งโรงงานสีขาว โรงเรียนสีขาว เรือนจำสีขาว วัดสีขาว โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และนำยาเสพติดออกจากเยาวชนคนขอนแก่น หรือให้ยาเสพติดหมดไปจากขอนแก่นให้จงได้
จำนวนคนอ่าน 183 คน จำนวนคนโหวต 0 คน