ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทรัพยากรนำบาดาลพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 9 เม.ย. 2556 )

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี แก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอซำสูง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่านายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุในพื้นที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางซึ่งในภาคอีสานมีแหล่งน้ำบาดาลพุคลอบคลุมพื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่และแหล่งบาดาลในจังหวัดขอนแก่นก็มีหลายแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอซำสูง ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้มาพัฒนาและสร้างถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 2 ถังความจุขนาด 75,15,10 ลูกบาศก์เมตรอย่างละถัง เพื่อทำการกักเก็บน้ำบาดาลพุไว้ปล่อยให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเกษตร ซึ่งมีการวางท่อไปตามไร่นาเกษตรกรพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 572 ไร่ช่วงแรกมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 66 ราย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเป็นผู้บริหารจัดการกันเอง สำหรับบาดาลพุแห่งนี้มีอัตราการไหลน้ำเองวันละ 96-144 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เกษตรกรนำน้ำไปใช้ได้เลย ประโยชน์ของน้ำบาดาลพุแห่งนี้นอกจากช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้แล้วยังเป็นการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะไม่ต้องใช้พลังงานในการสูบน้ำซึ่งน้ำจะไหลตามแรงดันที่พุ่งขึ้นมาเองซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะพัฒนาโครงการน้ำบาดาลพุในพื้นที่อื่นๆอีกตามงบประมาณของรัฐบาลในงบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ 3.5 แสนล้าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและช่วยให้คุณภาพของชีวิตเกษตรกรและเพิ่มรายได้ที่ดีขึ้นด้วย ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 355 คน จำนวนคนโหวต 0 คน