ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวมะเร็งท่อนำดีครั้งที่ ๑

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวการจัด "กิจกรรมการกุศลเพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และศ.โสพิศ วงศ์คำ กรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัด "กิจกรรมการกุศลเพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 1” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว รองประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เปิดเผยว่า โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีและก่อให้เกิดความสูญเสียแก่คนอีสาน ซึ่งสถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ถือว่าคนในภาคอีสานป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดีมากที่สุดในโลก
การจัดการรักษาและป้องกันโรคควรเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสาน ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นเมื่อ 28 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในลักษณะที่ครบวงจร ทั้งให้ความรู้ ดูแลสิทธิ การคัดกรองผู้ป่วย วางแนวทางการรักษา สร้างบุคลากรด้านสาธารณสุข ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหามะเร็งท่อน้ำดีมีประสิทธิภาพ
ด้านศาสตราจารย์โสพิศ วงศ์คำ กรรมการมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 1 ว่า การจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ทั้งเป็นการระดมทุนให้แก่มูลนิธิฯ รวมถึงเป็นตัวกลางสื่อสารให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของโรคมะเร็งท่อน้ำดี และเป็นอีกกำลังหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ซึ่งงานดังกล่าวประกอบไปด้วยการแสดงปาฐกถาพิเศษมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 1 โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ "มะเร็งท่อน้ำดีกับการมีส่วนร่วมภาคประชาชน” พบกับศิลปินนักร้องชื่อดัง ริท เดอะสตาร์ และหมอเพื่อน กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี รวมถึงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดี การออกร้านจำหน่ายสินค้าการกุศล เช่น เสื้อยืด พวงกุญแจมูลนิธิฯ ฯลฯ และประมูลของรักคนดัง รายได้ทั้งหมดสมทบกิจกรรมของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการดูแลรักษา และพัฒนาการดูแลรักษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตรเพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

จำนวนคนอ่าน 164 คน จำนวนคนโหวต 0 คน