ข่าวประชาสัมพันธ์
8 มิ.ย.ขอเชิญพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยประชุมยื่นหลักเกณฑ์ขอเงินช่วยเหลือ

วันที่ 6 มิ.ย. 2556 )

พ.ต.อมร แก้วกูล รองหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น(กอ.รมน.)แจ้งว่าในวันที่ 8 มิถุนายน 2556เวลา 09.00 น.ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดขอนแก่นจะมีการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดกรองพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ยื่นแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพไว้แล้วจำนวน 1,089 คนดังนั้นทาง กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นจึงขอแจ้งให้ผู้ที่ยื่นแบบคำร้องทั้ง 1,089 คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นอย่างพร้อมเพรียงกันหากสงสัยข้อมูลต่างๆให้โทรติดต่อที่ 043-244781 ทุกวันเวลาราชการ หากไม่มาท่านจะไม่รู้เรื่องทำให้การดำเนินการล่าช้าขึ้นอีก
จำนวนคนอ่าน 220 คน จำนวนคนโหวต 0 คน