ข่าวประชาสัมพันธ์
หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก มอบเงิน 63 ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาโรคมะเร็ง รพ.ขอนแก่น

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 )

หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เจ้าอาวาสวัดป่า วิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น มอบเงินจำนวน 63ล้านเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาหลวงปู่ บุญเพ็ง กัปปโกศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) เจ้าอาวาสวัดป่า วิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น มอบเงินจำนวน 63,324,182.92 บาท ให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบเงินจำนวนนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารรังสีรักษาหลวงปู่ บุญเพ็ง กัปปโก หรือศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น ณ กุฏิหลวงปู่ วัดป่าวิเวกธรรม "อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” หรือศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ก่อเกิดมาจากที่ โรงพยาบาลขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งที่มีปริมาณมากขึ้น ต้องรอคิวฉายแสงนาน ส่งผลให้มะเร็งรุกราม ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งได้ส่งผลต่อสภาวะจิตใจ และโรคของผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่นจึงจะจัดตั้งศูนย์มะเร็งขึ้น และผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับบริการรังสีรักษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยความเมตตาจากพระเดชพระคุณโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ให้การสนับสนุนปัจจัย และเป็นหลักในการรวมจิตรวมใจจากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาคเงินในการก่อสร้างอาคาร จึงตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า "อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” นอกจากตัวอาคารที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแล้ว ศูนย์มะเร็งแห่งนี้ยังขาดครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ศูนย์มะเร็งยังเปิดรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว หากผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ฯ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043 – 336789 ต่อ 1197 หรือ 043 – 236042 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ "กองทุนก่อสร้างอาคารรังสีรักษา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก” - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 511 - 402734 - 4 - ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 260 - 575777 – 8 - ธนาคารกรุงเทพ สาขาหน้าเมือง เลขที่บัญชี 521 - 414295 – 1 - ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี 405 - 0 - 62597 - 0 - ธนาคารออมสิน สาขาประตูน้ำขอนแก่น เลขที่บัญชี 300009457668 บัญชีกระแสรายวัน "หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก เพื่อสร้างอาคารรังสีรักษา” - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 428 - 1 - 00911 - 2 ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
จำนวนคนอ่าน 333 คน จำนวนคนโหวต 0 คน