ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดรัฐสภาขอนแก่น

วันที่ 28 มิ.ย. 2556 )

พิธีเปิดที่ทำการสำนักงานรัฐสภาขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.15 น. วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นนายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เดินทางไปร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดที่ทำการสำนักงานรัฐสภาขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด ที่ทำการสำนักงานรัฐสภาทั้ง 6 จังหวัด พร้อมกัน ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงราย อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้มีเกียรติทั้ง สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะอาจารย์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
จำนวนคนอ่าน 135 คน จำนวนคนโหวต 0 คน