ข่าว >> ข่าวรับสมัคร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 11 ต.ค. 2554 )
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน ๓ อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจิตวิยา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก จำนวน ๓ อัตรา ๒. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ที่สนใจติดสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โทร.๐-๔๓๒๔-๖๑๙๑ *********

จำนวนคนอ่าน 682 คน จำนวนคนโหวต 0 คน