ข่าวเด่นจังหวัดขอนแก่น
บริษัทผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันที่ 9 ต.ค. 2556 )

         นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ไฟร์บัส พลัพ เทคโนโลยี เดย์ 2013 ( Fibrous (Pulp) Technology Day 2013  ) ซึ่งทางบริษัท SCG เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอผลงานของบริษัทที่ร่วมมือกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับคู่ค้าที่มาดูงานจากทั่วโลกทั้งในเอเซีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา อเมริกาใต้ โดยเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่จัดสัมมนาเพราะมีความพร้อมรองรับการเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาและเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ของอาเซียนซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้ามาดำเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆให้กับทางบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเรื่องพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจะเน้นด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งการเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยให้เป็นสินค้าและบริการ สู่ผู้บริโภคที่มีความสมดุลย์กันทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัด 2 วันวันแรกเป็นการนำเสนอให้ความรู้กับผู้ร่วมสัมนา วันที่ 2 จะนำผู้ร่วมสัมมนาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์จำกัด (มหาชน)บริษัทในเครือ เอสซีจี เปเปอร์ ที่อำเภอน้ำพอง
จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน