ข่าวเด่นจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมยกระดับพัฒนาผู้ประกอบการ โอท็อป เอสเอ็มอี ภาคอีสานเข้าสู่การทำธุรกรรมออนไลน์

วันที่ 15 ต.ค. 2556 )

                     นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ โอท็อป เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน อี คอมเมิส ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกรรมออนไลน์เน้นกลุ่มผู้ประกอบการ โอท็อปและเอสเอ็มอี ในจังหวัดขอนแก่นและ19 จังหวัดภาคอีสานซึ่งเป็นความร่วมมือกับศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดที่โรงแรม ไอ โฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนการการผลักดันให้ประเทศไทยสู่ความเป็น สมาร์ท ไทยแลนด์ ซึ่งรัฐบาลเร่งดำเนินการในช่วงปี 2555-2558 เพื่อสร้างบุคลากรด้าน อี คอมเมิส เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในเมืองไทยยังขาดแคลนขณะที่ตลาดการค้าด้าน อี คอมเมิส เติบโตอย่างรวดเร็วโดยทางสำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจปี 2550 มีมูลค่าการขายทางธุรกรรมออนไลน์ในเมืองไทยมีมูลค่า 127,227 ล้านบาทและปี 2554ขยับไปที่ 783,998 ล้านบาทพุ่งขึ้นกว่า 6 เท่าตัวดังนั้นทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)จึงมุ่งหวังสร้างกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อป กลุ่ม เอสเอ็มอีในภาคอีสานที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้มีความรู้และพัฒนาการขายการทำธุรกรรมออนไลน์มากขึ้นรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านนี้ที่เติบโตขึ้นทุกวันและเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วย งานนี้มีผู้ประกอบการโอท็อป เอสเอ็มอีในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานมาร่วมฝึกอบรมการพัฒนาการเป็นผู้ค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่ครบวงจร จำนวนมากทำการอบรม 3 วัน ซึ่งต่อไปผู้ผ่านการอบรมพัฒนาก็จะก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ อี โอท็อปที่มีคุณภาพและสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยในการแข่งขันบนเวทีโลก ด้วย
จำนวนคนอ่าน 201 คน จำนวนคนโหวต 0 คน