intranet
 
« มิถุนายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

    1  
จ.ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ และจังหวัด
จังหวัดขอนแก่นเปิดงาน เปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียงอย่างยิ่งใหญ่
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช.)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560รับรองแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปี 2561 ติดตามความคืบหน้า Theme “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”
จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
บสย. อบรมหลักสูตรการค้า “ออนไลน์สร้างเงินล้าน ขานรับไทยแลนด์ 4.0
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าวจัดงาน เปิดโลกไดโนเสาร์แห่งเทือกเขาภูเวียง
อ่านทั้งหมด     

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช.)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560รับรองแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปี 2561 ติดตามความคืบหน้า Theme “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”
บสย. อบรมหลักสูตรการค้า “ออนไลน์สร้างเงินล้าน ขานรับไทยแลนด์ 4.0
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน ขอนแก่น เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สามารถตอบโจทย์บริบท นโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0
เทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง
อ่านทั้งหมด     

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2
สถาบันพลังจิตตานุภาพ จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่40
บริษัท ดีเอ็มดีเอล จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานหลายอัตรา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนฯตามภารกิจ ตำแหน่งนายช่างประจำกองทุนฯ
อ่านทั้งหมด     
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ จะประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน แอสฟัลทติกคอนกรีต ถนนทางเข้าสำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกาศเชิญชวนเรื่องทั่วไป เรื่อง สอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจำนวน 4 โครงการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด