หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเงินพระราชทานครอบครัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (28 มี.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกรายการข่าวข้น รับอรุณ ทางสถานีเนชั่น (28 มี.ค. 2557)
งานมหาสงกรานต์เทศกาลเสียงแคนดอกคูนและถนนข้าวเหนียว ปี 2557 (28 มี.ค. 2557)
สมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยมอบโลเชิดชูเกียรติบุคลากร (28 มี.ค. 2557)
การประชุมเชิงปฏืบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.แวงใหญ๋ (28 มี.ค. 2557)
กกต.ขอนแก่นจัดเวทีกลางปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัคร สว. ปี 2557 (27 มี.ค. 2557)
ราคาเนื้อหมูแพงส่งผลให้แม่ค้าอาหารตามสั่งขอนแก่นเดือดร้อน (27 มี.ค. 2557)
เกษตรกรขอนแก่นผ่าวิกฤติภัยแล้งปลูกปอเมืองแทนทำนาปรังสร้างรายได้ (26 มี.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์ผ่านรายการผวจ.พบประชาชน เรื่องการรวมน้ำใจช่วยภัยแล้ง ปี 2557 (26 มี.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขอนแก่นแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1 ปี 2557 (25 มี.ค. 2557)
การเสวนาเรื่องต้อหินภัยมืดใกล้ตัวงานสัปดาห์ต้อหินโลก (25 มี.ค. 2557)
การตลาดแฟมมีลี่ แรลลี่การกุศล (25 มี.ค. 2557)
เอกอัคราชทูตสิงค์โปร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (25 มี.ค. 2557)
อำเภอภูภาม่านจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (25 มี.ค. 2557)
ปภ.ขอนแก่นร่วมทำแผนบรืหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (24 มี.ค. 2557)
ตำรวจทางหลวงขอนแก่นจับไม้พยุง 140 ท่อน (24 มี.ค. 2557)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงการางเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (24 มี.ค. 2557)
ผู่ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายเรื่องยาเสพติดให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา (24 มี.ค. 2557)
การนำเสนอผลผลิต OTOP ขอนแก่น (24 มี.ค. 2557)
ตำรวจขอนแก่นจับกุมเด็ดแว้นขับรถจักรยสยนยนต์ชนรองผกก.ขอนแก่นแล้ว (24 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>