หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอนแก่นร่วมรับฟังการประชุมสัมมนา ทางไกล “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ”ผ่าน ระบบ Video Conference (23 พ.ค. 2559)
อ่าน 76 ครั้ง
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่าย อป.มช.จังหวัดขอนแก่น มหาสารคามและจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2559 (17 พ.ค. 2559)
อ่าน 95 ครั้ง
กอ.รมน. ขอนแก่นบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในฤดูฝน (16 พ.ค. 2559)
อ่าน 87 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( วช) )จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่างนโยบายและยุทธศาสต์การวิจัยแห่งชาติภาคอีสาน (16 พ.ค. 2559)
อ่าน 91 ครั้ง
ขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล (13 พ.ค. 2559)
อ่าน 73 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2559 (13 พ.ค. 2559)
อ่าน 79 ครั้ง
กรมควบคุมโรคจัดทำแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ 4(พ.ศ. 2560-2564) (13 พ.ค. 2559)
อ่าน 39 ครั้ง
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง (12 พ.ค. 2559)
อ่าน 67 ครั้ง
ขอนแก่น 1 ใน 10 เมืองนำร่องการพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (12 พ.ค. 2559)
อ่าน 73 ครั้ง
ขอนแก่นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศเป็นเมืองแห่ง MICE City (12 พ.ค. 2559)
อ่าน 77 ครั้ง
ขอนแก่น ดำเนินการปราบยาเสพติดของจังหวัดในรอบ 6 เดือน จับผู้ต้องหาได้ 2,804 ราย ของกลางยาบ้า เกือบ 2 แสนเม็ด (12 พ.ค. 2559)
อ่าน 72 ครั้ง
ประมงขอนแก่นประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครฟิช สัตว์น้ำควบคุมต้องแจ้งประมงอำเภอ ภายใน 1 มิถุนายน 2559 (11 พ.ค. 2559)
อ่าน 72 ครั้ง
รายการผู้ว่าพบประชาชน จังหวัดขอนแก่นเน้นประเด็น ยุทธศาสตร์ประชารัฐกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีสานทศวรรษใหม่ (11 พ.ค. 2559)
อ่าน 55 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) จังหวัดขอนแก่น (10 พ.ค. 2559)
อ่าน 58 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในการเฝ้าระวังการทุจริต ปี 2559 (10 พ.ค. 2559)
อ่าน 43 ครั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ครบรอบ 1 ปี การมรณภาพของพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (4 พ.ค. 2559)
อ่าน 59 ครั้ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)การประชุมวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน (AEC) (4 พ.ค. 2559)
อ่าน 42 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่น สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจากการถอดบทเรียนรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บ-เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์2559 (4 พ.ค. 2559)
อ่าน 43 ครั้ง
การดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 ระดับอำเภอจังหวัดขอนแก่น (4 พ.ค. 2559)
อ่าน 57 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นกำหนดศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ (3 พ.ค. 2559)
อ่าน 74 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>