หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดแถลงข่าว นักวิจัย มข. พบสื่อมวลชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วน้ำวนอิสระ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (16 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (16 ก.ค. 2557)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “สื่ออย่างไร” คุ้มครองคนไทยให้เป็นธรรม (15 ก.ค. 2557)
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มหากุศลสภาผู้สูงอายุ (15 ก.ค. 2557)
มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ ได้จัดทำโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัด พร้อมเวชภัณฑ์ 77 จังหวัดทั่วประเทศ (15 ก.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดขอนแก่นตามกรอบคสช.ขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุข (15 ก.ค. 2557)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนำเครือข่ายสื่อมวลชนศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านนาข่า อ.ชนบท จังหวัดขอนแ่กน (10 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นขอเชิญร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557 (10 ก.ค. 2557)
ในรอบ 1เดือนที่ผ่านมา ขอนแก่นจัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฎิรูปประเทศมากถึง 3,300 ครั้ง ใน 26 อำเภอ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300,000 คน (9 ก.ค. 2557)
มทบ.23 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 1 เดือน สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ ห้องประชุมอัพทาวน์ โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2557)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ก้าวหน้า งานพัฬนาชุมชนก้าวไกล (8 ก.ค. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดแถลงข่าวสรุปผลงานรอบ 1 เดือน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจำหนายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาควบคุม 80 บาท ที่หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแ่ก่นจัดกิจกรรมสานเสวนาปรองดองสมานแันท์รักยืนยาวชาวขอนแก่น (7 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>