หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย 57 (24 มิ.ย. 2557)
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนาเรื่อง “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 และการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย” (24 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ประจำปี 2557 (24 มิ.ย. 2557)
กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลขอนแก่น (23 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดทำร่างโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่สากล (23 มิ.ย. 2557)
คณะหมอลำพื้นบ้านบัวผัน ดาวคะนอง ชนะเลิศการประกวดหมอลำสมานฉันท์ สปข.1 (20 มิ.ย. 2557)
ศูนย์รักษาความสงบแห่งชาติจัดเวทีเสวนาสร้างความสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (20 มิ.ย. 2557)
ขอนแก่นปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และพนันบอลโลก (20 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นขอเชิญส่งรายชื่อเยาวชนและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมืองประจำปี 2557 (19 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ อำเภอบ้านไผ่ (19 มิ.ย. 2557)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญรับฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน (18 มิ.ย. 2557)
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนำกิจกรรมดีๆไปมอบให้กับ ชาวอำเภอเปือยน้อยเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน (18 มิ.ย. 2557)
ปปช.จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรในระดับจังหวัดที่ จังหวัดนครราชสีมา (18 มิ.ย. 2557)
พิธีคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติอ.แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (18 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นพัฒนาเมือง เป็น AEC CITY (18 มิ.ย. 2557)
ปภ.ขอนแก่นจัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2557 (17 มิ.ย. 2557)
ขอนแก่นร่วมรณณงค์ 7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน (17 มิ.ย. 2557)
ขอนแก่นระดมสมองรวมพลังพัฒนาขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก (17 มิ.ย. 2557)
ขอนแก่นล๊อคประตูโกดังข้าวตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ด่วน (17 มิ.ย. 2557)
ธกส.ขอนแก่นปิดบัญชีค้างหนี้โครงการรับจำข้าวปี 2556/57 จ่ายเงินให้เกษตรกรกว่า 2 หมื่นรายเป็นเงินกว่า 700 ล้านบาท (17 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ถัดไป>>