หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดขอนแก่นประชุมกรรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการป้องกัน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ (24 พ.ย. 2559)
ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเตือนช่วงนี้อากาศปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว ให้เฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด (24 พ.ย. 2559)
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่น ประชุมตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (23 พ.ย. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
ขอนแก่นขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเรียนรู้เกี่ยวกับการทรงงานแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่เยาวชน (23 พ.ย. 2559)
อ่าน 29 ครั้ง
ชาวขอนแก่นร่วม 3,000 คน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” (23 พ.ย. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู่พอเพียง เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ช่วยชาวนา บ้านโสกจาน (22 พ.ย. 2559)
อ่าน 54 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แปรอักษรรูปดอกบัวเก้ากลีบและเลข 9 บนดอกบัวพร้อมคลี่ภาพบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22 พ.ย. 2559)
อ่าน 57 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน” รวมพลังแห่งความภักดี “ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22 พ.ย. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นบันทึกภาพประวัติศาสตร์ กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 25 (21 พ.ย. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี ทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู่พอเพียง เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ช่วยชาวนาอ.บ้านไผ่และ เจริญจิตภาวนา 10,000 คน (21 พ.ย. 2559)
อ่าน 33 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (18 พ.ย. 2559)
อ่าน 35 ครั้ง
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ จำทำการเปลี่ยนคานสะพานลอยคนเดินข้าม ในหลวงหมายเลข ๒ ตอน ขอนแก่น – หินลาด กม. ๓๔๒ +๒๑๕. (18 พ.ย. 2559)
อ่าน 67 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำชาวขอนแก่นตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (17 พ.ย. 2559)
อ่าน 33 ครั้ง
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบกำหนดปัญญาสมวาร ( 50 วัน) จังหวัดขอนแก่น (17 พ.ย. 2559)
อ่าน 35 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการวางแผนการแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมือง (16 พ.ย. 2559)
อ่าน 42 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล(ประเทศไทย)วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ขอนแก่นโปร่งใสหัวใจคุณธรรม (16 พ.ย. 2559)
อ่าน 41 ครั้ง
ประมงจังหวัดขอนแก่นแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่จะลี้ยงกุ้งก้ามแดง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประมงภายใน 27 พฤศจิกายน 2559 นี้ (16 พ.ย. 2559)
อ่าน 44 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 24 โครงการ (15 พ.ย. 2559)
อ่าน 36 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันลงแขกเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ บ้านโสกจาน อำเภอบ้านไผ่ (15 พ.ย. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นล่าสุด ประสบภัยฉุกเฉิน 16 อำเภอ 66 ตำบล 360 หมู่บ้าน 22,923 ครัวเรือน (14 พ.ย. 2559)
อ่าน 34 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>