หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กกตขอนแก่นเตรียมแผนรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มาร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้ (31 มี.ค. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559 (31 มี.ค. 2559)
อ่าน 52 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกานต์ ปี 2559 (30 มี.ค. 2559)
อ่าน 54 ครั้ง
โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ (30 มี.ค. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด (30 มี.ค. 2559)
อ่าน 25 ครั้ง
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 (30 มี.ค. 2559)
อ่าน 34 ครั้ง
งานเทศกาลถนนดอกคูนครั้งที่ 2 (29 มี.ค. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
มหาสงกรานต์ขอนแก่น ปี 2559 ซิดแทนสาด ช่วยชาติประหยัดน้ำ ขอนแก่นร่วมแรงแพงน้ำนำกัน (29 มี.ค. 2559)
อ่าน 57 ครั้ง
การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 ครั้งที่ 3/2558 จำนวน 85 กองทุนตามแนวทางประชารัฐ (29 มี.ค. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559 (29 มี.ค. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการประหยัดนำ้ ปลูกข้าวแบบแห้งสลับเปียก นาปรัง ฤดูการผลิต ปี 2558/59 (24 มี.ค. 2559)
อ่าน 60 ครั้ง
โครงการบ้านประชารัฐ สำหรับผู้ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย (24 มี.ค. 2559)
อ่าน 72 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมสมาชิกอส.การจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งคสช. (24 มี.ค. 2559)
อ่าน 46 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี 2558/59 (23 มี.ค. 2559)
อ่าน 46 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (23 มี.ค. 2559)
อ่าน 52 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมการรับสเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ (18 มี.ค. 2559)
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (18 มี.ค. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
การไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร (17 มี.ค. 2559)
อ่าน 57 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจรรองรับประชาคมอาเซียน ( AEC) (17 มี.ค. 2559)
อ่าน 60 ครั้ง
การประกวดภาพถ่ายขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน ปี 2559 (16 มี.ค. 2559)
อ่าน 52 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>