หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎร์ (03/07/2017)
อ่าน 64 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำพอง ดำเนินโครงการความร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี 2560 (30/06/2017)
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.ขอนแก่น) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 (28/06/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2560 (28/06/2017)
อ่าน 61 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นบูรณาการจัดกิจกรรม รวมพลังประชารัฐขอนแก่นทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด (27/06/2017)
อ่าน 63 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลงาน การประกวดประเภทจังหวัด ทู บี นัมเบอร์ วัน ต้นแบบระดับเพชร ปี 2560 (27/06/2017)
อ่าน 93 ครั้ง
จ.ขอนแก่น พร้อมจัดงาน มหกรรมไดโน่อาหารเกษตรปลอดภัย และโคเนื้ออีสานสู่ Thailand 4.0 (27/06/2017)
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช.)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560รับรองแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปี 2561 ติดตามความคืบหน้า Theme “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” (23/06/2017)
อ่าน 67 ครั้ง
บสย. อบรมหลักสูตรการค้า “ออนไลน์สร้างเงินล้าน ขานรับไทยแลนด์ 4.0 (22/06/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (21/06/2017)
อ่าน 95 ครั้ง
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย – เยอรมัน ขอนแก่น เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สามารถตอบโจทย์บริบท นโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 (20/06/2017)
อ่าน 72 ครั้ง
เทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง (19/06/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
เทศบาลนครขอนแก่นรณรงค์ “ประชารัฐรวมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (16/06/2017)
อ่าน 64 ครั้ง
ขอนแก่นประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นปี2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562 (15/06/2017)
อ่าน 59 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จ.ขอนแก่นจำนวน 40,000 ดอก (14/06/2017)
อ่าน 65 ครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ผนึกกาลัง3 สถาบันจัดงานใหญ่ " วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจเพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ภายใต้ชื่องาน 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ (13/06/2017)
อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่นเตรียมความพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4 ข้อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (13/06/2017)
อ่าน 64 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านศูนย์ ดำรงธรรมทุกจังหวัด คือ (13/06/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
การอบรมครูอาชีวะ ด้านไอซีที ภาคอีสานและภาคกลาง 16 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายประเทศมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (12/06/2017)
อ่าน 67 ครั้ง
อธิบดีกรมการค้าภายในและคณะตรวจราชการที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยมร้านหนูณิชย์ (09/06/2017)
อ่าน 74 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ถัดไป>>