หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดขอนแก่นต้นแบบยอดเยี่ยมถนนปลอดภัยรายการถนนปลอดภัยปี 2560 (16 พ.ค. 2560)
ผลการประกวดภาพถ่าย “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2560 (16 พ.ค. 2560)
อ่าน 19 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทานแด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี (16 พ.ค. 2560)
อ่าน 25 ครั้ง
วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2560 ร่วมกันสร้างประเด็น บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco –a threat to development (15 พ.ค. 2560)
อ่าน 24 ครั้ง
ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ขอนแก่นประชาชนมั่นใจในรัฐบาล มาลงทะเบียนวันสุดท้ายอย่างหนาแน่น (15 พ.ค. 2560)
อ่าน 19 ครั้ง
สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภครู้ร่วมกัน (15 พ.ค. 2560)
อ่าน 23 ครั้ง
งาน OTOP CITY IN KHONKEAN วิถีไทย วิถีโอทอป วิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดให้สินค้าโอทอป และพัฒนางานฝีมือตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล (15 พ.ค. 2560)
อ่าน 23 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 62 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 และพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (15 พ.ค. 2560)
อ่าน 21 ครั้ง
ศอ.บต. ได้จ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบและทายาทจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 68 ราย เป็นเงิน 34 ล้านบาท (15 พ.ค. 2560)
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2560 (11 พ.ค. 2560)
อ่าน 24 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรัย์ สินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานกลาง 2560กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (11 พ.ค. 2560)
อ่าน 17 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (11 พ.ค. 2560)
อ่าน 20 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น ประชุมติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น (11 พ.ค. 2560)
อ่าน 20 ครั้ง
การประชุมทางไกลชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตามตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (11 พ.ค. 2560)
อ่าน 24 ครั้ง
ขอนแก่น ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่นสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ "ไดโน่ ขอนแก่น (11 พ.ค. 2560)
อ่าน 16 ครั้ง
การประชุม คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย "ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน" ประจำปี 2560 เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น ดินแดนแห่งดอกคูน (11 พ.ค. 2560)
อ่าน 12 ครั้ง
ปีนี้2560 ขอนแก่น จัดปีที่ 39 ยกระดับนานาชาติปีที่ 5 เปลี่ยนชื่อการจัดงานไหมเป็นงานเทศกาลไหมสู่สากล ฯ (9 พ.ค. 2560)
อ่าน 19 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นบเรื่องราวร้องทุกข์เคลื่อนที่ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ที่ อำเภอภูเวียง (9 พ.ค. 2560)
อ่าน 23 ครั้ง
ประชาชนชาวขอนแก่นที่เข้าหลักเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ มียอดลงทะเบียนล่าสุด 357,764 ราย (9 พ.ค. 2560)
อ่าน 22 ครั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 2 แห่ง ปรับลดดอกเบี้ยรับจำนำของ ช่วยเหลือผู้ปกครองด้านการศึกษาช่วงเปิดเทอมปี 2560 (9 พ.ค. 2560)
อ่าน 24 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ถัดไป>>