หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดขอนแก่นพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ.2557 (2 ก.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NAMBER ONE) สู่ความยั่งยืน ปี2558-2561 ประจำปี 2557 (1 ก.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นร่วมกับกรมการค้าภายในและกระทรวงพานิชย์ จัดงานส่งเสริมและจำหน่ายสินค้า ผัก-ผลไม้ จังหวัดขอนแก่น (29 ส.ค. 2557)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามตรวจสอบสภาวะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2557 (27 ส.ค. 2557)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จัดทำการคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2557 (27 ส.ค. 2557)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557 (27 ส.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดงานขอนแก่นเมืองแห่งราชินีไหมมัดหมี่ 29-31 สิงหาคม 2557 ที่กรุงเทพมหานคร (26 ส.ค. 2557)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามผลการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2557 (25 ส.ค. 2557)
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 ปี 2557 (25 ส.ค. 2557)
ในปี 2557 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ (22 ส.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่สากล (22 ส.ค. 2557)
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติวันครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 (21 ส.ค. 2557)
โครงการฟันดีมีสุข ปีที่ 32 เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี (21 ส.ค. 2557)
ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนา Construction Solutions พลิกวิถีธุรกิจก่อสร้าง SME ไทยที่ขอนแก่น (19 ส.ค. 2557)
กรมทรัพยากรน้ำเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557 (18 ส.ค. 2557)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย วัดบ้านไร่ (18 ส.ค. 2557)
งานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม 2557 (18 ส.ค. 2557)
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการร้านเกมส์สีขาว เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (15 ส.ค. 2557)
ประกาศรบสมัครงาน จ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15 ส.ค. 2557)
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หนึ่งทศวรรษกับการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่1 ประจำปี 2557 (15 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>