หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้" รุ่นที่ 23 / 2560 ของสำนักงาน กพ. (18/05/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเเละพัฒนาอาชีพจังหวัดขอนแก่น (17/05/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
คลังจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ขอนแก่นลงทะเบียนผุู้มีรายได้น้อย 452,065 คน (17/05/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
ขอนแก่นดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักทางศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3( พ.ศ. 2558-2560 ) (17/05/2017)
อ่าน 44 ครั้ง
ปลัดจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ อำเภอซำสูง ผลักดันให้เกษตรกรชาวขอนแก่นก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 (17/05/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประจำปี 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต (16/05/2017)
อ่าน 36 ครั้ง
คปภ.แจ้งคำสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวบริษัท กมลประกันภัยจำกัด มหาชน (16/05/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นต้นแบบยอดเยี่ยมถนนปลอดภัยรายการถนนปลอดภัยปี 2560 (16/05/2017)
ผลการประกวดภาพถ่าย “ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน” ปี 2560 (16/05/2017)
อ่าน 28 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทานแด่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี (16/05/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ปี 2560 ร่วมกันสร้างประเด็น บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco –a threat to development (15/05/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
ยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 ขอนแก่นประชาชนมั่นใจในรัฐบาล มาลงทะเบียนวันสุดท้ายอย่างหนาแน่น (15/05/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภครู้ร่วมกัน (15/05/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
งาน OTOP CITY IN KHONKEAN วิถีไทย วิถีโอทอป วิถีพอเพียง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดตลาดให้สินค้าโอทอป และพัฒนางานฝีมือตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล (15/05/2017)
อ่าน 31 ครั้ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 62 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 27 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13 และพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560 (15/05/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
ศอ.บต. ได้จ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบและทายาทจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 68 ราย เป็นเงิน 34 ล้านบาท (15/05/2017)
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2560 (11/05/2017)
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรัย์ สินค้าปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ วิถีอีสานกลาง 2560กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ (11/05/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (11/05/2017)
อ่าน 26 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนแก่น ประชุมติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น (11/05/2017)
อ่าน 25 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ถัดไป>>