หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000ส่วนกลาง( ONE MAP)และคณะร่วมประชุมตรวจติดตามการปรับปรุงแผนที่แนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000ของจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม (28 เม.ย. 2559)
อ่าน 46 ครั้ง
กิจกรรม ยูเมะ พลัส “สร้างสุข...เพื่อชุมชน” season 3-ขอนแก่น (25 เม.ย. 2559)
อ่าน 47 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2559)
อ่าน 49 ครั้ง
ตำรวจ สู้ชีวิตถึงแม้ขาพิการแต่ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อาศัยช่วงเวลาว่างหลังจากรับราชการหาอาชีพเสริม โดยทำการเกษตรจนประสบผลสำเร็จ (22 เม.ย. 2559)
อ่าน 43 ครั้ง
ขอนแก่นสรุปผลการดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า (21 เม.ย. 2559)
อ่าน 47 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่ 1 ประจำ ปี2559 (21 เม.ย. 2559)
อ่าน 65 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมขอนแก่นเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2559 (World Tourism Day 2016 ) (20 เม.ย. 2559)
อ่าน 53 ครั้ง
เชิญร่วมโหวตและเชียร์ เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 6 (20 เม.ย. 2559)
อ่าน 66 ครั้ง
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2559 (20 เม.ย. 2559)
อ่าน 41 ครั้ง
ขอนแก่นประชุมบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชี-น้ำพอง ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง (20 เม.ย. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วหลังชาวบ้านไม่มีน้ำดิบสำหรับผลิตประปาใช้ (19 เม.ย. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
ขอนแก่นขอความร่วมมือเกษตรกรงดเลี้ยงปลาในกระชัง รับมือภัยแล้งให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังหยุดเลี้ยงปลาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป (19 เม.ย. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
งาน "มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ประเทศไทย @ ขอนแก่น”ตอนอุทยานธรณีขอนแก่น ดินแดนไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ (19 เม.ย. 2559)
อ่าน 35 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่ 12สอดส่องแผนงานโครงการตามแผนปฏิบััติราชการปีงบประมาณ 2559 (18 เม.ย. 2559)
อ่าน 55 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ยอดเสียชีวิต 12 ราย ยึดรถ 454คัน (18 เม.ย. 2559)
อ่าน 44 ครั้ง
สรุป 7 วัน (วันที่ 4 ) จังหวัดขอนแก่นเสียชีวิตแล้ว 8 ราย (15 เม.ย. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นตั้งคณะตรวจติดตามประเมินผลและออกเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ทั้ง 75 จุด 26 อำเภอ (12 เม.ย. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมชี้แจงการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559ผ่านทางไกล (12 เม.ย. 2559)
อ่าน 47 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าการศึกษา “35 ปี คืนสู้เหย้า ศิษย์เก่า น.ข.ก.” ในวันศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทอดถวาย ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น (12 เม.ย. 2559)
เนื่องด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครู ผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ชุมชนพร้อมด้วยประชาชน ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคี “35 ปี คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า นครขอนแก่น (น.ข.ก.)” วัตถุประสงค์การทำผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อ ปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบ ICT ของโรงเรียนนครขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่15 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
อ่าน 96 ครั้ง
สรุป 7 วัน (วันแรก 11 เมษายน 2559) จังหวัดขอนแก่นเสียชีวิตแล้ว 1 ราย (12 เม.ย. 2559)
อ่าน 50 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ถัดไป>>