หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบ้านธอส.เพื่อข้าราชการสำหรับข้าราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ บุคลากรทางการคึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย 4 ปีแรก 3.25 % (22 ก.ย. 2559)
อ่าน 36 ครั้ง
จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานประเพณี “สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ 2559 (22 ก.ย. 2559)
อ่าน 53 ครั้ง
งานแสดงสินค้า ATSME Fair @ KhonKaen 2016 (20 ก.ย. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนผังและแบบแปลนเพื่อติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ LS/DME (20 ก.ย. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จัดสัมมนาชื้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SME Rescue Center) (20 ก.ย. 2559)
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย (20 ก.ย. 2559)
อ่าน 51 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมวันท่องเที่ยวโลก ปี 2559 ด้านการดำเนินงานทัศนศึกษา "การท่องเที่ยวเพ่ืื่อคนทั้งมวล การเข้าถึงที่เท่าเทียม (19 ก.ย. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดขอน แก่น เปิดการประชุมประชาคมร่างแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2564 ตามวิสัยทัศน์ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (16 ก.ย. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมขอทานประจำจังหวัดขอนแก่น ตามพรบ.ควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559ขอนแก่นมียอดรวม 4,311 คน (16 ก.ย. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่ายโอน เรื่องน้ำบาดาล (15 ก.ย. 2559)
อ่าน 36 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เป็นเจ้าบ้านที่ดี ปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวรองรับการประชุมวันท่องเที่ยวโลก (14 ก.ย. 2559)
อ่าน 41 ครั้ง
งาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2559 "การเรียนรู้หนังสือกับการพัฒนาสังคม (9 ก.ย. 2559)
อ่าน 64 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคระอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (ONE MAP) (7 ก.ย. 2559)
อ่าน 53 ครั้ง
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการฝ่ายปกครองเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2559บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้แก่ประชาชน (5 ก.ย. 2559)
อ่าน 58 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานถนน OTOP โฆษะประชารัฐขอนแก่น วันที่ 1-3 ของเดือน (2 ก.ย. 2559)
อ่าน 60 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นร่วมจัดพิธีลงนามในสัตยาบันร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559 (1 ก.ย. 2559)
อ่าน 61 ครั้ง
สมาคมคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกผู้พิการทางสายตา (31 ส.ค. 2559)
อ่าน 65 ครั้ง
สมาคมคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมพิเศษการกุศล เพื่อจัดหารายได้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกผู้พิการทางสายตา (31 ส.ค. 2559)
อ่าน 63 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 11/2559ผลงานเน้นโครงการเพิ่มศักยภาพเชิงรุกค่ายเยาวชนร่่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด (30 ส.ค. 2559)
อ่าน 68 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day 2016)ขอนแก่นเป็นสถานที่ทัศนศึกษา Technical Visit (30 ส.ค. 2559)
อ่าน 70 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป>>