หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้จำหน่ายสลากขอนแก่นเสนอขอเพิ่มเปอร์เซ็นส่วนลดให้ผู้จำหน่ายจาก 7% เป็น 20 – 25 % (3 ก.ค. 2557)
สถานีวิทยุชุมชนภาคอีสานสามารถออกอากาศได้แต่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการและผ่านการตรวจสอบเครื่องส่ง (3 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการดำเนินงานจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557 (2 ก.ค. 2557)
การสัมมนาแผนงานสื่อสารการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (2 ก.ค. 2557)
รายการผู้ว่าพบประชาชนเน้นประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (2 ก.ค. 2557)
อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (1 ก.ค. 2557)
จังหวัดขอนแ่ก่นจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2557 (1 ก.ค. 2557)
มณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมกับคำบลแคนเหนือ อ.บ้านไผ่จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ (1 ก.ค. 2557)
ขอนแก่นจัดโครงการฝึกอบรม “หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย” (30 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับเพชร และ ชมรม To Be Number One ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ประจำปี 2557 (26 มิ.ย. 2557)
ขอนแก่นขยายโครงการ TO BE NUMBER ONE ไปสู่ระดับอาเซียนร่วมกับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว (26 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแ่ก่นจัดโครงการสงบ สันติ ปรองดองสมานฉันท์อ.มัญจาคีรีและอ.เมืองเน้นความสนุกสนานใช้ธรรมสลายสีเสื้อ (26 มิ.ย. 2557)
การประกวดทูบีนัมดบอร์วันระดับเพชร ปี 2557 (26 มิ.ย. 2557)
กลุ่มผู้ประกอบการวิทยุชุมชนขอนแก่น ยื่นหนังสือถึง คสช. ขอออกอากาศวิทยุชุมชน (26 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตสมานฉันท์คืนความสุขให้กลับประชาชนตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (25 มิ.ย. 2557)
ศุนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดขอนแก่นจัดการเสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปป (25 มิ.ย. 2557)
จังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิย 57 (24 มิ.ย. 2557)
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นจัดสัมมนาเรื่อง “กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 และการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย” (24 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลศรีนครินทร์จัดแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ประจำปี 2557 (24 มิ.ย. 2557)
กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลขอนแก่น (23 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ถัดไป>>