หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนากองทุนไฟฟ้า อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ประกาศเชิญชวนปรับปรุงศาลาประชาคม (28 ธ.ค. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด กรอ. (27 ธ.ค. 2559)
อ่าน 29 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560พร้อมแถลงข่าวสื่อมวลชน ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" (26 ธ.ค. 2559)
อ่าน 22 ครั้ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย 43 ครัวเรือน ที่บ้านไผ่ (26 ธ.ค. 2559)
อ่าน 20 ครั้ง
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนเเก่น ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กองพัฒนากองทุนไฟฟ้า (26 ธ.ค. 2559)
อ่าน 24 ครั้ง
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 2559 (26 ธ.ค. 2559)
อ่าน 24 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 (23 ธ.ค. 2559)
อ่าน 24 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดขอนแก่น บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปีงบประมาณ 2560 (23 ธ.ค. 2559)
อ่าน 28 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บรรยายพิเศษนักเรียนในสถานศึกษาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดรวมเป็นหนึ่ง โดยใช้กลไกลประชารัฐ (23 ธ.ค. 2559)
อ่าน 21 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นพร้อมขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 โดยใช้กลไกลประชารัฐในการขับเคลื่อนผ่านสื่อสัญลักษณ์ DINO (23 ธ.ค. 2559)
อ่าน 19 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดขอนแก่น(ศปป.จ.ขก.) ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2559 มีคดีเกิดขึ้น 11 คดี ผู้ต้องหา 6 ราย ไม้ของกลาง 11 ท่อน พื้นที่บุกรุก 2-3-83 ไร่ (22 ธ.ค. 2559)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (22 ธ.ค. 2559)
อ่าน 22 ครั้ง
งาน"มหัศจรรย์พรรณไม้ถวายอาลัยพ่อหลวง ” ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2559 – 3 ม.ค. 2560 (22 ธ.ค. 2559)
อ่าน 20 ครั้ง
อำเภอโคกโพธิ์ชัย ขอนแก่น ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นทำกิจกรรม ทำความดี 10 อย่างถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 (21 ธ.ค. 2559)
อ่าน 24 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560พร้อมแถลงข่าวสื่อมวลชน ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" (21 ธ.ค. 2559)
อ่าน 19 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560พร้อมแถลงข่าวสื่อมวลชน ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" (21 ธ.ค. 2559)
อ่าน 17 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (20 ธ.ค. 2559)
ค่ายเยาวชนสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม รู้เท่าทัน สื่อ ตามรอยเท้าพ่อ แก่เยาวชนใสถานศึกษาขอนแก่น (19 ธ.ค. 2559)
อ่าน 20 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขับรถ มีนำ้ใจ รักษาวินัยจราจร (รวม 7 วัน) (19 ธ.ค. 2559)
อ่าน 15 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 จำนวน 4 ราย่ (19 ธ.ค. 2559)
อ่าน 19 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ถัดไป>>