หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปี 2557 ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ (22 ส.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ยกระดับผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางสู่สากล (22 ส.ค. 2557)
คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติวันครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 (21 ส.ค. 2557)
โครงการฟันดีมีสุข ปีที่ 32 เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 50 ปี (21 ส.ค. 2557)
ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนา Construction Solutions พลิกวิถีธุรกิจก่อสร้าง SME ไทยที่ขอนแก่น (19 ส.ค. 2557)
กรมทรัพยากรน้ำเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557 (18 ส.ค. 2557)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย วัดบ้านไร่ (18 ส.ค. 2557)
งานมหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 2 และงานสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม 2557 (18 ส.ค. 2557)
วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการร้านเกมส์สีขาว เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (15 ส.ค. 2557)
ประกาศรบสมัครงาน จ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (15 ส.ค. 2557)
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการยาเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หนึ่งทศวรรษกับการเปลี่ยนแปลง” ครั้งที่1 ประจำปี 2557 (15 ส.ค. 2557)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจัดงานตลาดนัดสินค้าอินทร์และอาหารปลอดภัย 14-18 สค นี้ (15 ส.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นพัฒนาและเสนอแนวคิดการจัดทำผังเมืองรวมขอนแก่น (15 ส.ค. 2557)
จังหวัดขอนแก่นจัดทำแผนขับเคลื่อนพันธกิจคืนสันติสุขสู่ภูมิภาคและชุมชน (15 ส.ค. 2557)
นโยบายและแผนงานด้านพลังงานทางเลือกภาคขนส่ง (15 ส.ค. 2557)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 (14 ส.ค. 2557)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประกวด Talk Show “เดี่ยวไมโครโฟน...ให้โดนเรื่องสิทธิ” (14 ส.ค. 2557)
กนอ.เลือกขอนแก่น 1 ใน 3 ภาคอีสาน เล็งตั้งนิคมอุตสาหกรรม (14 ส.ค. 2557)
กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (13 ส.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับนครดานังประเทศเวียดนาม และเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนครเว้ จ.กวางตรี ประเทศเวียดนามและแขวงสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (13 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>