หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สัมมนาในหัวข้อ “Check up ธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” (07/06/2017)
อ่าน 34 ครั้ง
การอบรมโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2560“ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด..ภาค 4 (07/06/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ปี 2560เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (07/06/2017)
อ่าน 53 ครั้ง
โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ ของบุคลากรในสถานศึกษาและหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน (06/06/2017)
จังหวัดขอนแก่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้า ฯมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (06/06/2017)
อ่าน 50 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1อบรมหลักสูตร Smart-PRD 1 ประชาสัมพันธ์แนว ใหม่ ทำไง ให้โดนใจ (06/06/2017)
อ่าน 48 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะเข้าพบ รองนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT (06/06/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินแก้ไขปัญหาน้ำในบึงแก่นนครเน่าเสีย (05/06/2017)
อ่าน 69 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อม คัดเลือกวัด เหมาะสม ใน 26 อำเภอสำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพีธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคและเผาดอกไม้จันทน์ (05/06/2017)
อ่าน 47 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาสู่แม่นำ้พอง 100,000 ตัว ในวันสิ่งแวดล้อมโลก (05/06/2017)
อ่าน 62 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านแรงงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน 6 จังหวัด (02/06/2017)
อ่าน 57 ครั้ง
สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2560 (02/06/2017)
อ่าน 66 ครั้ง
กรณีหลอกลวงประชาชนแจ้งศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น (01/06/2017)
อ่าน 50 ครั้ง
เก็บตกบรรยากาศงาน วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 ขอนแก่น (01/06/2017)
อ่าน 72 ครั้ง
ตลาดสดท่าพระ 100 ปี เที่ยวเชิงอนุรักษ์ขอนแก่น ที่น่าสนใจ (31/05/2017)
อ่าน 76 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นศอ.ปส.จ.ขก. ครั้งที่ 8/2560 ตรวจพบยาบ้า 31,145 เม็ด (31/05/2017)
อ่าน 58 ครั้ง
งาน KHONKAEN SHOPPING &DINNING Paradise 2017 ขอนแก่นจัด 1-2 กรกฎาคม นี้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ (30/05/2017)
อ่าน 49 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 (30/05/2017)
อ่าน 51 ครั้ง
วิทยากรระดับจังหวัด(ครู ก) การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดขอนแก่น วิทยากรระดับจังหวัด(ครู ก) การประดิษฐ์ดอกไม (30/05/2017)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครขอนแก่น ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2562)เน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนคร (29/05/2017)
อ่าน 60 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ถัดไป>>