หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดขอนแกนครั้งที่ 4/2560 (27 เม.ย. 2560)
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560 (27 เม.ย. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
กรุงเทพมหานครศึกษาดูงาน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม เทศบาลนครขอนแก่นเมือง (Smart City Model) (27 เม.ย. 2560)
อ่าน 6 ครั้ง
นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง เยือนนครขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2พฤษภาคม 2560เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือฉันมิตร (27 เม.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชวน หน่วยงาน องค์การและผู้ที่สนใจส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ (27 เม.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเตือนภัยประชาชนผ่านวิทยุกระจายเสียงกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามประกาศจากทางราชการตลอดเวลา (27 เม.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการการจัดระบบจราจรทางบก(อจร.ขอนแก่น ) ครั้งที่ 3/2560 คืบหน้าโครงการสร้างรถไฟทางคู่นครราชสีมา-หนองคายและรถไฟความเร็วสูง (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
ขอนแก่นกำหนดปฏิทินท่องเที่ยวขอนแก่นเดือนเมษายน 2560-พฤษภาคม 2560 (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ภูมิโภคและประชาชนทั่วไป (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ภูมิโภคและประชาชนทั่วไป (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เร่งพิจารณาอนุมัติโครงการฯเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวสารพัฒนาชุมชนเชิงรุก (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ คัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งงชาติ ปี 2560 (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นสรุปสถานการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อน 2560 4 อำเภอ เสียหาย 941 หลังคาเรือน มูลค่า กว่า 7,370,000 บาทมอบถุงยังชีพ 338 ชุด (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นสรุปสถานการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อน 2560 4 อำเภอ เสียหาย 941 หลังคาเรือน มูลค่า กว่า 7,370,000 บาทมอบถุงยังชีพ 338 ชุด (26 เม.ย. 2560)
อ่าน 5 ครั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดตัวโครงการ Startup พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ปี 2560 (25 เม.ย. 2560)
อ่าน 8 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบวิกผมแท้จากสโมสรซอนตค้าขอนแก่นแก่ผู้ป่วยมะเร็งผมร่วง โรงพยาบาลศูนย์ชุดแรก 50 ชิ้น (25 เม.ย. 2560)
อ่าน 10 ครั้ง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกองทัพภาคที่ 2 ในวันที่ 1 พฤษภาค ม 2560 (25 เม.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นพร้อมพัฒนาเมืองสุ่มหานครขอนแก่นภายในปี 2564 รัฐบาลสนับสนุนงบปี 2561 พัฒนาสนามบิน ขอนแก่น 2,500 ล้านบาท (25 เม.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พศ. 2559-2564 ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (25 เม.ย. 2560)
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ถัดไป>>