หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ประชารัฐขอนแก่นร่วมใจ ทำความดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (1 ก.ค. 2559)
อ่าน 82 ครั้ง
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้โรงเรียน (30 มิ.ย. 2559)
อ่าน 219 ครั้ง
น็อคเอาท์ ซีพีเฟรชมาร์ทรักษาเข็มขัดแชมป์ได้อีกสมัย (30 มิ.ย. 2559)
อ่าน 32 ครั้ง
ขอนแก่นดำเนินการนวัตกรรมแก้ปัญหายาเสพติดสำคัญ 1 อำเภอ 1 ตำบล ต้นแบบ และบูรณาการ 1 อำเภอ 1 ชุมชนตามแผนประชารัฐ (30 มิ.ย. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
กสท.จับมือ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง 181 โรงเรียน นำร่องพื้นที่แรกของประเทศ ตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษา (28 มิ.ย. 2559)
อ่าน 49 ครั้ง
การอบรม "ทำดี...ทำง่าย...ให้เลือด...ภาค 3" จังหวัดขอนแก่น (28 มิ.ย. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
งานสานงาน เสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ วัฒนธรรมสร้างปัญญา นำพาสุขภาวะชุมชนคนอีสาน" (28 มิ.ย. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (21 มิ.ย. 2559)
อ่าน 54 ครั้ง
จังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมรวมพลังประชารัฐขอนแก่นร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ (21 มิ.ย. 2559)
อ่าน 54 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดขอนแก่นเข้มงวดตรวจสอบรถโรงเรียนและรับส่งนักเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ทำผิด 39 ราย (21 มิ.ย. 2559)
อ่าน 53 ครั้ง
พิธีลงนาม แสดงเจตจำนง การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองไมตรี ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นราชอาณาจักรไทยกับเมืองมิซึโฮะ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น (20 มิ.ย. 2559)
อ่าน 54 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดขอนแก่น (17 มิ.ย. 2559)
อ่าน 56 ครั้ง
ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีทัศน์ จากกระทรวงมหาดไทยชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564 (17 มิ.ย. 2559)
อ่าน 55 ครั้ง
โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทฝ่ายปกครองต่อประชาคมอาเซียนระดับจังหวัด (16 มิ.ย. 2559)
อ่าน 61 ครั้ง
ขอนแก่นดำเนินการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ตามแนวประชารัฐในการขับเคลื่อน (15 มิ.ย. 2559)
อ่าน 67 ครั้ง
ปภ.ขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์112 ราย (15 มิ.ย. 2559)
อ่าน 56 ครั้ง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 7 ขอนแก่นประชุมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 70 ครั้ง
ขอนแก่นจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ปี 2559กลักสูตรนักสื่อสารเบื้องต้น Basic Communication เป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 63 ครั้ง
ขอนแกนกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีครองราชย์ (13 มิ.ย. 2559)
อ่าน 68 ครั้ง
กรมการท่องเที่ยวประชุมสัมมนาวิชาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย พ.ศ 2560-2564 (8 มิ.ย. 2559)
อ่าน 87 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ถัดไป>>