สื่อมวลชนกระบี่

 

โทรทัศน์


พยากรณ์อากาศวันนี้NBT-TV11 ONLINEทำเนียบสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/ประเภทสื่อ

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์/Fax

นางสาวชุติมา แหละยุหีม

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075- 612611
075-632625
089-8731086

นายพงษ์นารถ ทิพย์อักษร

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จ.กระบี่

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ
อเมือง จ.กระบี่ 81000

075-611166
075-611033

นายนิพนธ์ สงเคราะห์

ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง-เพื่อการศึกษา จ.กระบี่

ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่ 81120

075-611864

นายโชคชัย รินชะ

นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.
จ.กระบี่

261 หมู่ 7 ต.ไสไทย
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-620563
075-623536

นายสมัชชา เอ่งฉ้วน

ผู้จัดการบริษัท
กระบี่เคเบิ้ลทีวี จำกัด

กระบี่เคเบิ้ลทีวี ถ.มหาราช
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-620382
075-620572

ผู้สื่อข่าววิทยุโทรทัศน์ ,เคเบิ้ลทีวี ,หนังสือพิมพ์

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/ประเภทสื่อ

สถานที่ติดต่อ

โทรศัพท์/Fax

นายอำนวย ใจเกลี้ยง

ช่อง 11

สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดกระบี่ ถ.ท่าเรือ
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

075-612611
075-632625
089-6508709

นายเพชรรัตน์ บัวเพ็ชร

ช่อง 5 / TPBS (ไทย พีบีเอส)

10/13 ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-631154

นายสุทิน มารยา

ช่อง 7 / นสพ.ข่าวสด/
เดลินิวส์/ประชาชาติธุรกิจ

127/2 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-620242
075-622355
081-8956160

นางนิตยา มณีรัตน์
นางสกาวรัตน์ มณีรัตน์

ช่อง 9/ สำนักข่าวไทย

สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
จ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

075-622101
089-5937515

นายปีนะ ทับโทน

นสพ.มติชน

198/118 หมู่บ้านแก้ววิลล่า
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

081-2705877

นายไพทูรย์ ล่องเพ็ง

บรรณาธิการ นสพ.
ข่าวหอการค้าจังหวัดกระบี่

1/23-24 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

081-3964169
075-612220

นายวิชัย มังคะลา

นสพ.ผู้จัดการ/
นสพ.เดลินิวส์

19 ม.3 ต.เขาคราม อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

086-2713866

นายประสงค์ ประดิษฐ์ทรัพย์

ช่อง 3 /นสพ.ไทยรัฐ/
กระบี่นิวส์/สำนักข่าวไทย

17/6 ถ.วัชระ
ต.กระบี่ใหญ่ หมู่บ้านสมพรวิล
อ.เมือง จ.กระบี่

075-622379
081-9709169

นายสิทธิชัย สิขวัตร นสพ.เนชั่น/คมชัดลึก/กรุงเทพธุรกิจ 8/1 ถ.นภาจรัส ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
087-8836909

นายเวนิช เทพรักษ์
นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน

KTV
KTV

กระบี่เคเบิ้ลทีวี ถ.มหาราช อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

084-8450091

นายอัตพร บุญฤทธิ์

นสพ.สยามรัฐ/แนวหน้า/
บ้านเมือง

สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดกระบี่

089 - 7230956

นางสาว ทิวา ร่มรื่น

www.krabivariety.com

54 ถนนศรีบารมี 1 ต.ปากน้ำ จ.กระบี่

086-2761588

นายสุธี มารยา

ช่อง 9 อสมท./ASTV

48/27 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.กระบี่ 81000

089-6524022

นายธวัชชัย ข่ายป้องค่าย

ประธานชมรมสื่อมวลชน
นสพ.มติชน

ร้านธรรมชาติ ถ.คงคา
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

089-6282062

นายบุญมี จิวะนันทะประวัติ

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ/บางกอก-โฟสต์
/ กระบี่บ้านเรา

ตู้ ปณ 13 ปทจ.กระบี่

075- 622059
081-4151157

นางสาวจุฑารัตน์ ฤทธิ์เนื่อง

สื่อมวลชนอิสระ (รายการ โทรทัศน์
ท้องถิ่น"ร้อยเรื่องเมืองกระบี่”
ทาง KTV

111ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่
อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

081 - 6900539

นายกรพยนต์ มีสิทธิ์

Http://www.krabiunited.com

บจก.นันทนิษฎ์ 4,6,8 ถ.มหาราช ซ.5
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

075-630300
075-630300 (FAX)
081 - 6900539

 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทร.0-7563-2625 แฟกซ์ 0-7563-2625