เกาะติดลพบุรี
แม่ทัพภาคที่ 1 นำกำลังพล พลังมวลชน ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

วันที่ 30 เม.ย. 2555 )

                  พลโทอุดมเดช  สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานนำกำลังพล พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชนจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กว่า 500 คน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี  ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และสมเด็จพระ-นางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

          พร้อมทั้งได้ร่วมกัน คืนความสมดุลย์ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้กับผืนป่า  ด้วยการสร้างฝายต้นน้ำ จำนวน 200 ฝาย และปลูกป่าไม้ยืนต้น เพื่อทดแทนผืนป่าที่เสื่อมโทรม บนพื้นที่ป่าต้นน้ำ ตามโครงการ ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี  ซึ่งโครงการดังกล่าว ทีเอ็มบี ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาทให้กับกองทัพบก เพื่อร่วมโครงการ สนองพระมหากรุณาธิคุณ ในการทำประโยชน์ ทั้งต่อผืนป่า และรวมถึงประชาชน ให้มีน้ำใช้ตามธรรมชาติ และป้องกันปัญหาน้ำท่วม  ในอนาคตอีกด้วย

         ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ ยังได้ร่วมกันมอบเครื่องกีฬา และสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนบ้านราษฎรบำรุง ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาน ใกล้ชิดกับพื้นป่าแห่งนี้ อีกด้วย 

จำนวนคนอ่าน 203 คน จำนวนคนโหวต 0 คน