เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555

วันที่ 30 เม.ย. 2555 )

              เช้าวันนี้(30 เมษายน 2555) เวลา 09.30น. นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555  ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผู้ใช้แรงงานของบริษัทเข้าร่วมงานกว่า25บริษัท จากจังหวัดลพบุรี เพื่อให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้เห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างของตนได้ร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับผู้ใช้แรงงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีจุดมุ่งเน้นลดปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งสถานการณ์ขณะนี้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นจึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้ผู้ร่วมงานกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติดว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้

               ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อเป็นไปตามเป้าประสงค์ของการรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติด โดยมี การแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลง อีกด้วย

จำนวนคนอ่าน 162 คน จำนวนคนโหวต 0 คน