เกาะติดลพบุรี
พิธีรับมอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

วันที่ 1 พ.ค. 2555 )

           เช้าวันนี้ (1 พฤษภาคม 2555) เวลา 09.30น. ที่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายวิชัย นิมิตมงคล นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในพิธีรับมอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากจากกองทุนครอบครัวข่าว 3 โดยมีผู้มารับมอบของจาก 12 ตำบล 20 ครัวเรือน ของอำเภอบ้านหมี่    ได้แก่ ตำบลบางขาม สนามแจง บางพึ่ง หนองทรายขาว มหาสอน พุคา บ้านทราย หนองเต่า บ้านชี ไผ่ใหญ่ หนองเมือง และ บ้านกล้วย

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 หลังและครอบครัวข่าว 3 ได้กำหนดส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้างบ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ในรอบแรกให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่จำนวน 20 หลัง ดังกล่าวและในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 จะมีพิธียกเสาเอก บ้านน้ำใจไทย เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ณ บ้านชี หมู่ที่ 7 และ 8 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

 

จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน