เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน”วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย”

วันที่ 18 ม.ค. 2556 )

วันนี้(18 มกราคม 2556) เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานงานพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือวันกองทัพไทย ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา  ประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้  มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มสักการะ การกล่าวถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

            วันยุทธหัตถี หรือที่เรียกว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช'" หมายถึง วันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135

จำนวนคนอ่าน 102 คน จำนวนคนโหวต 0 คน