เกาะติดลพบุรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนซอย 19สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 ม.ค. 2556 )

วันนี้( 19 มกราคม 2556) เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ มีข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู พ่อค้าประชาชน และนักเรียนร่วมพิธีจำนวนมาก อาคารเรียนที่วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างในครั้งนี้เป็นอาคารเรียนตามแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี2556ในการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จำนวน 3,483,100 บาท เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียน ห้องเรียนของนักเรียน โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2503 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 151 คน ครู 10 คน ปัจจุบันมีนายเหรียญ แสงสว่าง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในเวลา 10.15 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปกล่าวมอบนโยบายด้านการศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จำนวนคนอ่าน 190 คน จำนวนคนโหวต 0 คน