เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556

วันที่ 22 ม.ค. 2556 )

นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานทุกๆฝ่าย ที่ร่วมกันจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสักการะและบอกกล่าวต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทุกคน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบรื่น สำหรับพระที่นั่งดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ออกว่าราชการ ส่วนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นงานประจำปีของจังหวัดลพบุรีที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติของสมเด็จสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการต่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 รองจากกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งการทูตที่ได้มีการติดต่อกับชาวต่างประเทศอันมีหลักฐานในประเทศต่างๆ สำหรับการจัดงานดังกล่าว ชาวลพบุรีได้พร้อมใจกันแต่งไทยทั้งเมือง ซึ่งในการจัดงานได้มีขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ การจัดงานราตรีวังนารายณ์ การจัดสวน การออกร้านขนมไทยที่ลือชื่อในอดีต การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง โดยจะเป็นการย้อนยุคในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้ทางจังหวัดลพบุรียังเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนหรือท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งไทยด้วย
จำนวนคนอ่าน 105 คน จำนวนคนโหวต 0 คน