เกาะติดลพบุรี
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2

วันที่ 24 ม.ค. 2556 )

เช้าวันนี้(24 มกราคม 2556) เวลา 09.00 น. ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2  โดยมี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 กล่าวรายงานและนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  ภาค รวม 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  เกือบ 500 คน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเหล่ากาชาดจัดหวัดด้วยกัน รวมถึงสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา  

               นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  และในฐานะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี2556 มีการประชุมเป็นประจำทุกๆ  4  เดือน  แต่ละจังหวัดจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในรอบ 4 เดือน คือเดือนกันยายน-ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา และรับข้อมูลข่าวสารของสภากาชาดไทย ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด 

จำนวนคนอ่าน 167 คน จำนวนคนโหวต 0 คน